Gdje se nalazite:   Početna Obvezni elementi računa

Obvezni elementi računa

9. kolovoza 2013.

Primijetili smo da mnogi od naših korisnika nisu sigurni koji sve elemente mora sadržavati račun kojeg izrađuju da bi taj račun bio potpuno u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. U tome nam svima nama ne pomaži niti Zakonodavac koji u prosjeku svakih pola godine promjeni sadržaj obaveznih elemenata računa.

Zadnja izmjena bila je 1.7.2013. s novim Zakonom o PDV-u koji pripisuje ovih pet noviteta na izgledu računa:

  1. Na računu više nije potrebno navoditi oznaku R-1
  2. U slučaju oslobođenja PDV-a mora se u napomeni navesti klauzula sa članom i stavkom Zakona temeljem kojeg je isporuka oslobođena PDV-a
  3. Ukoliko je račun djelomično ili u potpunosti plaćen predujmom, potrebno je iskazati na računu iznos predujma bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupan iznos i broj računa za predujam. Ovo je toliko komplicirano da je potreban poseban članak za pojasniti ove izmjene.
  4. Kod izdavanja računa kupcima u zemlje članice EU potrebno je ispisati njihov PDV ID kako bi račun mogli ispostaviti bez PDV-a te takav račun mora biti ispostavljen u kunama (uz dozvoljeni prateći prikaz u EUR)
  5. Mjesto izdavanja računa više nije obavezan element

Čak pet različitih zakona trenutno propisuju obavezne elemente računa. U tablici u nastavku pobrojali smo sve potrebne elemente koje vaš račun mora sadržavati prema aktualnim zakonima.

Rbr. Element Opis

Zakon

1 Podaci Vaše tvrtke Naziv tvrtke, adresa, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika (prodavatelja) A
2 Podaci kupca Naziv tvrtke, adresa, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika (kupca) A
3 Broj računa Broj računa koji se mora sastojati od tri dijela: redni broj, poslovnica, naplatni uređaj A, B
4 Datum izdavanja Datum i vrijeme (sat i minuta) izdavanja računa A, B
5 Datum valute Datum dospijeća računa D
6 Datum isporuke Datum isporuke robe ili usluge A
7 Stavka Nazivi i količine isporučene robe ili obavljenih usluga A
8 Cijena Jedinična cijena bez PDV-a A
9 Popusti/rabati Postotni prikaz rabata i popusta (ukoliko postoje) A
10 Stope i iznosi PDV-a Iznosi PDV-a razvrstani po stopi PDV-a A
11 Ukupni iznosi Iznos osnovice (bez PDV-a), PDV-a i ukupan iznos na dnu računa A
12 Način plaćanja Novčanice, kartica, ček, transakcijski račun ili ostalo B
13 Oznaka operatera Ime i prezime operatera ili njegova šifra B
14 JIR i ZKI JIR (jedinstveni identifikator računa) i ZKI (zaštitni kod izdavatelja) – ako je naplata u novčanicama i karticama B
15 Podaci o trgovačkom društvu Dodatni podaci o vašoj tvrtki: naziv tvrtke, nadležan trgovački sud, IBAN, banka u kojoj je otvoren žiro-račun subjekta, iznos temeljnog kapitala društva C
16 Potpis izdavatelja Za račune izdane na papiru radi se o vlastoručnom potpisu izdavatelja, za elektronički dostavljene račune obavezan je elektronički potpis. Ova je kontraverzan propis koji dosta tvrtki u praksi ne poštuje i izdaju račune bez potpisa, ali Zakon u Članku 6. zaista propisuje da knjigovodstvena isprava (koja uključuje i račun) mora biti potpisana. E

Zakoni koji propisuju obavezne elemente računa (zadnja kolona u tablici):

Na slici prikazali smo obavezne elemente računa po rednim brojevima iz naše tablice na RRIF primjeru jednog računa:

Naš tim i kvalitetan interni proces razvoja softvera razlog su zbog kojeg vam možemo ponuditi stabilne, u praksi dokazane programe s osiguranim daljnjim razvojem, podrškom i prilagodbom vašem poslovanju i zakonu. Imamo ISO 9001:2015 certifikat kao dokaz.

MIT Software autorizirani je partner vodećih svjetskih tvrtki za razvoj poslovnog softvera: Oracle, Microsoft, Strategy Companion.