Gdje se nalazite:   Početna Produkti Trgovina, skladište, servis (TSSPro)

Trgovina, skladište, servis (TSSPro)

Postprodajni moduli TSSPro (Trgovina, Skladište, Servis) pokrivaju cjelokupni poslovni proces servisa vozila, vođenja skladišta rezervnih dijelova i prodaje rezervnih dijelova kod trgovaca vozilima. Upotrebom modula za evidenciju rada u servisu omogućena je detaljna analiza produktivnosti i iskoristivosti radionice, tima ili djelatnika.

Moduli postprodaje vozila (TSSPro) u potpunosti su integrirani sa ostalim MIT DMS modulima: prodajnim modulima AutiPro i financijskim modulom MIT FinAcc. Podržana je i integracija TSSPro modula sa vodećim financijskim sustavima na tržištu (SAP, Navision, EuroFib).* kliknite na sliku za uvećanje

Glavni moduli

TSSPro – trgovina rezervnim dijelovima, skladište rezervnih dijelova, servis vozila

TSSErv – evidencija rada u servisu

TSSCom – integracija sa tvorničkim sustavima

TSSPro - Servis vozila

  Planiranje resursa – elektronski planer (kalendar)

      kapacitivno (npr. broj raspoloživih radnih sati za radionicu, tim ili pojedinog
       mehaničara) i striktno vremensko (npr. vrijeme servisnih savjetnika ili
       zamjenskih vozila) planiranje resursa
      mogućnost ručnog i automatskog (prema podacima definiranim u
       evidenciji radnog vremena - TSSErv) popunjavanja kapaciteta resursa
      čarobnjak (wizard) za vođenje korisnika kroz proces ugovaranja termina
      pregled povijesti vozila kod ugovaranja termina
      mogućnost okvirnog izračuna cijene dijelova i radova
      slanje potvrde rezervacije termina elektronskom poštom
      ispis rokovnika (ugovorenih termina) po servisnim savjetnicima
      analiza predviđenog (planiranog) i stvarno utrošenog vremena po
       ugovorenim terminima

  Ponude/predračuni

      mogućnost definiranja svih vrsta stavki: radne operacije, dijelovi, usluge,
       lak i potrošni materijal
      mogućnost povlačenja stavki iz tvorničkih aplikacija (npr. ELSA, ETKA, WIS,
       EPC...)
      izrada radnog naloga iz ponude

  Radni nalozi

      tri osnovne vrste naloga: za kupca, za jamstvo, interni – mogućnost
       slobodnog definiranja novih podvrsta naloga (npr. interni nalog za vlastito
       jamstvo, interni nalog za doradu novih vozila itd.)
      pet vrsta stavki: radne operacije, dijelovi, usluge (vlastite i tuđe), lak i
       potrošni materijal
      katalog radnih operacija sa normativima (automatsko popunjavanje kod
       prihvata podataka iz tvorničkih aplikacija, mogućnost učitavanja iz datoteka,
       ručni unos)
      katalog usluga: mogućnost definiranja vlastitih (internih) i tuđih (eksternih)
       usluga
      izrada narudžbe radionice (nalog skladištu za pripremu dijelova za radni
       nalog)
      naplata lak materijala preko lak jedinica na radnim operacijama ili odvojeno
      naplata potrošnog materijala prema formuli
      mogućnost povlačenja stavki iz tvorničkih aplikacija (npr. ELSA, ETKA, WIS,
       EPC...)
      pregled povijesti vozila
      automatska raspodjela utrošenog vremena (prema podacima iz TSSErv) po
       mehaničarima i radnim operacijama
      izrada ponude/predračuna iz radnog naloga
      izrada izdatnice iz radnog naloga
      podjela naloga na podnaloge (npr. na nalog za kupca i nalog za garanciju):
       raspodjela cijelih ili dijela stavki (npr. Goodwill: 30% plaća kupac a 70%
       trgovac) na pojedini podnalog
      odvojeno fakturiranje podnaloga
      vizualna signalizacija statusa radnih naloga: bez započetih radova, radovi u
       tijeku, nema trenutnih aktivnosti na radnom nalogu
      vizualna signalizacija radnih naloga sa pritužbama kupaca (nije u pitanju
       samo redovno održavanje)
      obrada jamstava: sučelje prema tvorničkim sustavima za obradu jamstava
       (npr. SAGA2)
      povezivanje naloga sa osiguravajućim društvima: mogućnost grupiranja
       stavki u „nove“ radne operacije za osiguravajuća društva, analiza isplativosti
       poslovanja sa osiguravajućim društvima
      unos posebne napomene za račun (npr. „Stranka je odbila izmjenu
       kočionih diskova“)
      poveznica sa prodajnim akcijama prodaje (npr. „Besplatni prvi servis“)
      izrada radnog naloga iz naloga za dorade (pripremljenog u prodaji vozila)

  Izdatnice

      izdavanje dijelova na radne naloge
      sva načina rada: ručno zaključivanje dokumenta i automatsko zaključivanje
       unosom posljednje stavke
      mogućnost djelomičnog storna (povrata dijela izdane robe)
      povlačenje stavaka iz narudžbe radionice
      mogućnost povlačenja stavki iz tvorničkih aplikacija (npr. ELSA, ETKA, WIS,
       EPC...)

  Računi

      gotovinski i bezgotovinski računi
      interni računi
      mogućnost fakturiranja više radnih naloga

  Izvještaji

      podesive (mogućnost filtriranja, grupiranja i sortiranja podataka)
       rekapitulacije svih dokumenata
      mogućnost izvoza svih podataka iz tabličnih pregleda i rekapitulacija u
       standardnim formatima (MS Word, Excel, PDF, RTF, Html itd.)
      analiza produktivnosti djelatnika, tima, radionice
      izvještaj postprodaje
      nefakturirane izdatnice
      nefakturirani radni nalozi
      analiza po produktivnim djelatnicima
      analiza po servisnim savjetnicima
      analiza poslovanja po danima u tjednu
      integracija sa Microsoft Analysis Services za napredne OLAP analize
       postprodaje vozila

TSSPro - Skladište rezervnih dijelova

  Skladišta

      mogućnost definiranja više skladišta
      katalog robe – mogućnost učitavanja kataloga i cjenika dobavljača
      mogućnost definiranja programa (vrste) robe (npr. originalni dijelovi,
       originalna oprema, gume itd.)
      mogućnost definiranja proizvoljnih načina grupiranja i grupa artikala (npr.
       način grupiranja „Ulja“ sa grupama „Castrol“, „Valvoline“, „Shell“ itd.)
      definiranje rabatnih skupina
      definiranje rabata za kupce prema programu robe, rabatnoj skupini i redu
       partnera
      definiranje minimalnih i optimalnih količina
      praćenje obnovljenih originalnih dijelova
      adresiranje skladišta
      ispis naljepnica
      inventure: nekoliko načina rada (potpuno ručni unos prebrojanih količina,
       korekcija na pripremljenim dokumentima), mogućnost učitavanja podataka
       iz ručnih barkôd uređaja, korekcije stanja (logičke zamjene), generiranje
       otpremnica za višak i manjak

  Izvještaji

      kartica artikla
      podesive (mogućnost filtriranja, grupiranja i sortiranja podataka)
       rekapitulacije svih dokumenata
      mogućnost izvoza svih podataka iz tabličnih pregleda i rekapitulacija u
       standardnim formatima (MS Word, Excel, PDF, RTF, Html itd.)

  Nabava

      narudžbe za dobavljače
      primke
      kalkulacije
      povratnice dobavljaču
      prijedlog narudžbe dobavljaču (po minimalnim ili optimalnim količinama,
       po obrtaju u prethodnom razdoblju)

  Izvještaji

      lista čekanja
      podesive (mogućnost filtriranja, grupiranja i sortiranja podataka)
       rekapitulacije svih dokumenata
      mogućnost izvoza svih podataka iz tabličnih pregleda i rekapitulacija u
       standardnim formatima (MS Word, Excel, PDF, RTF, Html itd.)

TSSPro - Trgovina rezervnim dijelovima

      praćenje narudžbi kupaca
      informativne ponude
      ponude sa rezervacijom
      veleprodaja: otpremnice (redovne, interne), bezgotovinski računi
       (mogućnost fakturiranja više otpremnica)
      maloprodaja: gotovinski računi, ispisi na POS printer, fiskalizacija
      izvještaji:
           •  lista dugovanja
           •  podesive (mogućnost filtriranja, grupiranja i sortiranja podataka)
              rekapitulacije svih dokumenata
           •  mogućnost izvoza svih podataka iz tabličnih pregleda i rekapitulacija u
              standardnim formatima (MS Word, Excel, PDF, RTF, Html itd.)


TSSErv – Evidencija rada u servisu

      definiranje smjena i radnog vremena
      definiranje neradnih dana i praznika
      definiranje vrsta poslova (npr. „W01 Opći poslovi u radionici“, „W02 Prazni
        hod“ itd.)
      evidentiranje produktivnih djelatnika na radne naloge ili ostale vrste poslova
      mogućnost korištenja vanjskog uređaja za identifikaciju (chip ili
        beskontaktne kartice)
      praćenje prisutnosti djelatnika
      praćenje utroška radnog vremena po radnim nalozima i vrstama poslova
      pregled trenutnog stanja
      praćenje učinkovitosti produktivnih djelatnika / grupe djelatnika / servisne
        radionice

TSSCom – Komunikacija sa tvorničkim sustavima

      VW grupa: direktna komunikacija sa ElsaWin i ETKA programima i Audi
       servisnim ključem, DMS Backbone Adapter za komunikaciju sa tvorničkim
       sustavima (ElsaWin, ElsaPro, ETKA, FISH/Reserve, Service key, SAGA2...)
       preko DMS Backbone infrastrukture
      Mercedes/Chrysler: prihvat podataka iz tvorničkih aplikacija (Mercedes WIS,
       EPC, Chrysler StarPart)
      Renault: PGCS certifikacija – priprema podataka za jamstva, prikaz i prihvat
       podataka iz ICM, Dialogis sustava

Naš tim i kvalitetan interni proces razvoja softvera razlog su zbog kojeg vam možemo ponuditi stabilne, u praksi dokazane programe s osiguranim daljnjim razvojem, podrškom i prilagodbom vašem poslovanju i zakonu. Imamo ISO 9001:2015 certifikat kao dokaz.

MIT Software autorizirani je partner vodećih svjetskih tvrtki za razvoj poslovnog softvera: Oracle, Microsoft, Strategy Companion.