Gdje se nalazite:   Početna Produkti Financijsko poslovanje (MIT FinAcc) MIT FinAcc

MIT FinAcc - Financijsko poslovanje

Knjigovodstvo i kontroling
za Vaše uspješno poslovanje!

1. Salda konti (analitika kupaca i dobavljača)
2. Glavna knjiga
3. Kontroling
4. Managerske analize i planiranje
5. Ostale analitičke evidencije

FinAcc je aplikacija za financijsko računovodstvo koja u  potpunosti odgovara najsuvremenijim standardima na području poslovnih informacijskih sustava.

Osim praćenja glavne knjige po knjigovodstvenim kontima, moguće je praćenje i kontroling poslovanja po dodatnim analitikama (npr. Mjesto troška/Profitni centar/Organizacijska jedinica, Lokacija/Sektor, Nositelj troška, Radni nalog/Projekt ... itd).

Program FinAcc sadrži sve zakonski obavezne izvještaje, ali i mnoštvo drugih gotovih analitičkih i sintetičkih izvješća koja pružaju sve potrebne informacije važne za poslovanje tvrtke.

Finacc je u potpunosti usklađen sa novim Zakonu o računovodstvu na snazi od 1.siječnja 2016. godine, uključujući praćenje likvidatora i slanje računa e-mailom.

Kao i ostali produkti MIT BMS ERP poslovnog sustava, FinAcc tanki klijent je optimiran za udaljeni rad kroz Internet ili VPN vezu.


Salda konti (Analitika kupaca i dobavljača)


 • Knjige ulaznih i izlaznih računa (ura i ira)
 • Knjiga pošte ulaznih računa, likvidacija ulaznih računa
 • Odobravanje naloga za plaćanje
 • Modul za fakturiranje (izlazni računi za usluge)
 • automatizacija periodičnog fakturiranja po trajnim ugovorima
 • elektronički potpis izdanih računa
 • Bankovni izvodi
  • integracija sa Internet Bankarstvom: učitavanje dnevnih izvoda i automatsko zatvaranje sa računima, slanje naloga za plaćanje
  • novčani tok direktnom metodom
 • Automatsko praćenje ulaznih i izlaznih računa za predujam
 • Povezivanja dokumenata kupaca i dobavljača, otvorene stavke (računi, odobrenja, izvodi, kompenzacije, blagajna, korekcije)
 • Paralelno praćenje inozemnih kupaca i dobavljača u domicilnoj i stranoj valuti, automatske tečajne razlike
 • Izdavanje opomena kupcima za neplaćene račune
 • Obračun kamata po izdanim računima i primljenim uplatama ili za proizvoljno
  upisane iznose
 • obračun prema zakonskoj kamatnoj stopi ili ugovorenim stopama
 • Kompenzacije:
  • izradu “Prijedloga za kompenzaciju”
  • ispis “Izjave o kompenzaciji”
  • provedba odobrene kompenzacije
 • Izvještaji:
  • Knjiga izlaznih računa
  • Kartica kupca
  • Otvorene stavke kupaca
  • Rang lista kupaca
  • Saldo lista kupca
  • Pregled kašnjenja plaćanja
  • Opomene
  • Obračun kamata
  • Rekapitulacija izlaznih računa
  • Pregled računa za predujam
  • Pregled zatvaranja izlaznih računa
  • Knjiga ulaznih računa
  • Kartica dobavljača
  • Otvorene stavke dobavljača
  • Saldo lista dobavljača
  • Rekapitulacija ulaznih računa
  • Pregled zatvaranja ulaznih računa
  • Rekapitulacija uplata i isplata
  • Novčani tijek direktnom metodom
 • Sve izvještaje MIT poslovnih modula moguće je kreirati u standardnim formatima:
  • PDF
  • HTML
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel

Glavna knjiga


 • Izrada modela knjiženja za automatsko knjiženje u glavnu knjigu svih dokumenta izrađenih u FinAcc ili    ostalim MIT integriranim modulima
 • Import dokumenata i knjiženja u unificiranoj strukturi iz raznih aplikacija korisnika
 • Integracija sa analitičkim modulima: brzi prikaz dokumenta koji je izvor svakog pojedinačnog knjiženja u glavnoj knjizi
 • Izvještaji:
  • Bruto bilanca
  • Bilanca stanja
  • Račun dobiti i gubitka
  • Kartica konta
  • Dnevnik knjiženja
 • Podržano vođenje knjigovodstva neprofitnih organizacija

Kontroling


 • Praćenje poslovanja po dodatnim analitikama (npr. Mjesto troška/Profitni centar/Organizacijska jedinica, Lokacija/Sektor, Nositelj troška, Radni nalog/Projekt …)
 • Automatski raspored troškova i prihoda po unaprijed definiranim "ključevima raspodjele”
 • Naknadna raspodjela troškova neprofitnih mjesta troška (npr. Administracija, Uprava..) na profitna mjesta troška
 • Praćenje troškova i prihoda prema projektima (radnim nalozima), definicija i kontrola budgeta projekta

Managerske analize i planiranje


 • Korisničko “custom” definiranje novih izvještaja sa svim parametrima glavne knjige i kontrolinga (npr. Interni račun dobiti i gubitka po mjestima troška..)
 • Modul za unos i kontrolu Planiranja (Budgeta) po proizvoljno detaljnim razinama planiranja, praćenje i kontrola više revizija plana
 • Izvještavanje o planiranim i ostvarenim vrijednostima po proizvoljno definiranim periodima moguće je prikazati u formi izvještaja ili grafički (bar, line, pie). Zbog jedinstvenosti baze podataka kroz više godina omogućeno je uspoređivanja razdoblja iz raznih fiskalnih godina na istom izvještaju
 • Integracija sa Microsoft Analysis Services za napredne OLAP analize poslovanja

Ostale analitičke evidencije


 • Obračun poreza, kontrola poreznih razdoblja, PDV obrazac
 • Blagajničko poslovanje: vođenja više odvojenih blagajni u raznim valutama, blagajnički dnevnici
 • Modul Putnih naloga omogućuje potpuno automatiziranu obradu putnih naloga.
 • Interne obaveze firme: praćenja internih dugovanja i isplata firme prema djelatnicima (po putnim nalozima, materijalnim troškovima, loko vožnji, jubilarnim nagradama itd..)
 • Zatvaranje internih dugovanja preko žiro računa ili blagajne.

FinAcc (Financijsko poslovanje) je dio MIT poslovnog sustava koji omogućuje tvrtkama točno vođenje podataka o poslovanju u stvarnom vremenu, te detaljan pregled potrebnih financijskih informacija poslovanja. Svi dokumenti iz ostalih modula MIT poslovnih sustava automatski se knjiže u modul FinAcc, čime je realizirana potpuna integriranost cjelokupnog sustava.

Vezani linkovi:
Prednosti MIT BMS ERP-a

Naš tim i kvalitetan interni proces razvoja softvera razlog su zbog kojeg vam možemo ponuditi stabilne, u praksi dokazane programe s osiguranim daljnjim razvojem, podrškom i prilagodbom vašem poslovanju i zakonu. Imamo ISO 9001:2015 certifikat kao dokaz.

MIT Software autorizirani je partner vodećih svjetskih tvrtki za razvoj poslovnog softvera: Oracle, Microsoft, Strategy Companion.