AutiPro – Prodaja novih vozila

MIT DMS moduli prodaje vozila pokrivaju cjelokupni proces prodaje novih i rabljenih vozila, od naručivanja/otkupa do fakturiranja kupcu.

Moduli prodaje vozila u potpunosti su integrirani sa ostalim MIT DMS modulima: postprodajnim modulima TSSPro i financijskim modulom FinAcc.

Podržana je i integracija modula prodaje vozila sa vodećim financijskim sustavima na tržištu (SAP, Navision, EuroFib). 

Mogućnosti i opcije u modulu AutiPro:

•  car configurator
    •  baza podataka modela i dodane
opreme sa cijenama
    •  mogućnost prihvata podataka iz
importerskog sustava

•  narudžba i zaprimanje vozila
    •  narudžba vozila za vlastito skladište
ili za poznatog kupca
    •  mogućnost slanja narudžbe
importeru elektronskim putem
    •  praćenje statusa naručenih vozila
    •  zahtjev za isporuku/carinjenje
    •  skladišna primka
    •  financijska primka

•  priprema za prodaju
    •  definiranje prodajne cijene vozila

•  ponude
    •  izrada ponuda za vozila na skladištu
    •  izrada ponuda za vozila iz baze modela i
opreme car configurator)
    •  priprema prodajnog ugovora
    •  prodaja „staro za novo“

•  prodaja vozila sa udaljenih lokacija
    •  pregled skladišta novih vozila na udaljenim
lokacijama
    •  rezervacija vozila sa udaljenih lokacija
    •  priprema ponude za vozila sa udaljenih
lokacija
    •  međuskladišnice

•  dorada vozila
    •  nalozi servisu za doradu vozila
    •  praćenje internih i eksternih troškova dorada

•  uplate i isplate
    •  praćenje isplata dobavljačima
    •  praćenje uplata kupaca
    •  integracija sa financijskim modulom FinAcc ili
        ručni unos
•  računi
    •  izrada računa, fiskalizacija u maloprodaji
    •  skladišna otpremnica

•  CRM – praćenje kontakata sa kupcima
    •  otvaranje mapa (foldera) za spremanje
dokumenata vezanih uz jednu prodaju
    •  neograničen broj mapa po kupcu
    •  pregled mapa po proizvoljnim statusima
    •  pretraživanje mapa po kupcima
    •  pretraživanje vozila po kupcima
    •  mogućnost dodavanja bilješki uz kupca,
vozilo,mapu
    •  jednostavna navigacija od mape do vozila i
        pripadajućih dokumenata (i obrnuto)

•  mjesečno (komadno) planiranje
prodaje po grupama modela i prodavačima

•  managerski izvještaji

    •  pregled ostvarene prodaje u usporedbi sa
planom
    •  pregled ukupne prodaje i prodaje po
prodavačim
    •  izračun provizija prodavača

•  podesive (filtriranje, grupiranje i sortiranje)
rekapitulacije svih dokumenata

•  mogućnost izvoza svih podataka iz tabličnih
pregleda i rekapitulacija u standardnim
formatima
(MS Word, Excel, PDF, RTF, Html itd.)

•  mogućnost izvoza svih podataka iz tabličnih
pregleda i rekapitulacija u standardnim formatima
(MS Word, Excel, PDF, RTF, Html itd.)

•  integracija sa Microsoft Analysis Services za napredne OLAP analize prodaje vozila