Obračun plaća

3000+

Obračunatih plaća mjesečno

60+

Tvrtki korisnika

30+

Godina iskustva

Naš program za obračun plaća jednostavan je za korištenje i daje osobi koja obračunava plaću kontrolu nad svim elementima obračuna.

Osim obračuna plaćeprogram omogućuje i kompletnu kadrovsku evidenciju djelatnika tvrtke koja je usklađena sa zahtjevima službenog Pravilnika.

Pogledajte odgovore na najčešće postavljana pitanja koja nam postavljaju naši novi korisnici programa MIT Obračun plaća.

MIT Obračun plaća usklađen je sa svim važećim propisima Republike Hrvatske.

Postupak obračuna plaće

Svi parametri koji utječu na obračun plaća pojedinog djelatnika kroz duže vrijeme podešavaju se na matičnim podacima tog djelatnika. Kada se ti matični podaci jednom ispravno unesu i podese, sam obračun plaća će biti znatno pojednostavljen jer se mogu višekratno koristiti jednom definirani parametri, ukoliko promjene u obračunu nisu velike ili česte. Nestandardni slučajevi ili varijabilni dijelovi mjesečne plaće se rješavaju pojedinačno na svakom pojedinačnom obračunu.

U prvom koraku, kod ažuriranja matičnih podataka, potrebno je definirati određene grupe podataka:

        podaci o organizacijskoj strukturi poduzeća
        matični podaci zaposlenika
        obveze prema državi (doprinosi, porezi, prirezi)
        vrste zarada i naknada za zaposlenike
        vrste primitaka za honorare i ugovore o djelu
        odbici i krediti

Podržano je više modela obračuna plaća (prema ugovorenom neto iznosu, prema ugovorenom bruto iznosu, prema vrijednosti satnice, prema bodovima).

Izvještaji i obrasci

Program Obračun plaća sadrži sve zakonom propisane obrasce i izvještaje, a podatke za neke od njih je moguće pripremiti i u elektronskoj formi.

Obzirom na obavezu kreiranja, podijelili smo ih u nekoliko tipova:

NazivTipIzvještajElektronička
datoteka
JOPPD obrazac (Regos)Obračun Da Da
Zbirni nalog (FINA)Obračun Da Da
Specifikacija za banku (Banke)Obračun Da Da
Obračun plaća (Djelatnik)Obračun Da
RekapitulacijeObračun Da
IP obrazac (Djelatnik)Godišnje Da
RAD obrazac (Zavod za statistiku)Mjesečno Da
DNR obrazac (Porezna uprava)Godišnje Da
RAD obrazac (Zavod za statistiku)Godišnje Da
Potvrda o plaći (Djelatnik)Povremeno (na upit) Da

Kadrovska evidencija

U programu Obračun plaća imate omogućeno:

U pratećem sustavu HR Portala to je prošireno s:

Integracija sa knjigovodstvom i ostalim programima

Za potrebe kontrolinga i raspodjele internih troškova moguće je djelatnike konfigurabilno rasporediti prema kontroling parametrima (mjesta troška, organizacijske jedinice).

Temeljnicu za knjiženje moguće je pripremiti u standardiziranom Excel formatu ili u formatu sa SAP FI.

Program Obračun plaća integriran je s našim financijskim modulom (MIT FinAcc) s funkcionalnostima automatskog knjiženja obračuna. Također, Obračun plaća je integriran s MIT produktima za ljudske resurse (MIT HR Portal) koji sadrži i evidenciju radnog vremena.

Virmani iz Obračuna plaća mogu se elektronički poslati preko web aplikacija Internet Bankarstva.

Novosti u verziji za 2024. godinu – konverzija osobnih odbitaka
Novosti u verziji za 2024. godinu – umanjenje osnovice
Novosti u verziji za 2024. godinu – porezne stope po općinama

Kontaktirajte nas za dodatne informacije ili prezentaciju