Umanjenje osnovice za bruto plaće manje od 1.300 eura

Web klijent verzija 2.5.

Pravo na umanjenje mjesečne osnovice za MIO I. stup imaju svi zaposlenici čiji iznos bruto plaća za mjesec obračuna ne prelazi iznos od 1.300 eura.

Za mjesečne bruto plaće do 700 eura:

Za mjesečne bruto plaće od 700 do 1.300 eura umanjenje se utvrđuje sljedećom
formulom: 0,5 * (1.300 eura – ukupan iznos bruto plaća za određeni mjesec).

Pravo na umanjenje mjesečne osnovice imaju svi zaposlenici bez obzira na broj dana rada u tom mjesecu te na to rade li na puno ili nepuno radno vrijeme.

Da bi umanjenje osnovice za doprinose za MIO I funkcioniralo, potrebno je na “Vrstama plaćanja” ažurirati parametar “Uzmi u obzir umanjenje”. S verzijom 2.5 taj parametar je uključen na svim vrstama plaćanja koja su imala šifru JOPPD primitka jednaku 0001.

Osim parametra “Uzmi u obzir umanjenje” dodana su još dva parametra koji se odnose na korištenje minimalne i maksimalne osnovice za doprinose. Također, s verzijom 2.5 parametar “Uzmi u obzir maksimalnu osnovicu”, “kvačica” je uključen na svim vrstama plaćanja koja su imala šifru JOPPD primitka jednaku 0001. Prema našim saznanjima, parametar “Uzmi u obzir minimalnu osnovicu” bi trebao biti uključen na Bolovanju (koje može pasti ispod minimalne plaće), Neopravdanom izostanku i Neplaćenom dopustu. To podesite samostalno prije prvog obračuna u 2024. godini, taj dio ne možemo odraditi automatski pošto svaka instalacija ima različite vrste plaćanja koje ste sami otvarali.

Svakako pregledajte sve parametre na svim vrstama plaćanja i po potrebi ih promijenite.

Ova tri nova parametra postoje i na doprinosima na plaću i doprinosima iz plaće. S verzijom 5.1 parametar “Uzmi u obzir umanjenje” je uključen na svim doprinosima za MIO I, a podešena su i preostala dva parametra. Po potrebi svi parametri se mogu i naknadno ažurirati.

Pravilo za korištenje umanjenja mjesečne osnovice pri isplati plaće za određeni mjesec u više navrata (bez obzira ako su obračuni kod istog poslodavca ili kod više njih) je:

U slučajevima kada zaposleniku koji ima bruto manji od 1.300 eura obračunavate plaću za dio mjeseca (npr. kod dolaska ili odlaska zaposlenika usred mjeseca) – potrebno je uzeti u obzir eventualno umanjenje koje je obračunato u obračunu plaća tog zaposlenika kod drugog poslodavca.


Za zaposlenike koji radi kod dva ili više poslodavaca tijekom jednog mjeseca poslodavac koristi umanjenje mjesečne osnovice razmjerno udjelu bruto plaće koju isplaćuje u odnosu na ukupan iznos bruto plaća kod svih poslodavaca i to na temelju:

Te podatke o iskorištenom umanjenju kod drugog poslodavca upisujete u dva nova polja u detalju obračuna plaća, na kartici zaposlenika u obračunu.

Također, u verziji 5.1. obračuna plaća dorađeno je punjenje pozicija 7.2. i 12.9. JOPPD-a vezano uz umanjenje osnovice za MIO I.

Povratak na listu svih novosti u aplikacija Obračun plaća