Obračun plaća – verzije novosti

Obračun plaća verzija 5.1. (Windows) / 2.5. (Web) – 01.01.2024.


Za obračune plaća s isplatom u 2024. godini tri su glavne cjeline izmjena:

Porezna uprava je tek 3.1. objavila konačno stanje poreza po općinama za siječnj 2024. – tablica zaključno s objavljenim poreznim stopama u Narodnim novinama 158/2023 dostupna je na ovom linku Porezne uprave. Unutar linka pregled i izmjena poreznih stopa po općinama objavili smo poveznicu verzije upgrade-a koju vidite na sučelju programa s učitanom verzijom poreza po općinama (poveznica na broj Narodnih novina).

Upgrade verzije Obračuna plaća u verzijama 5.1. (Windows) i 2.5. (Web) sadržavat će porezne stope za siječanj 2024. nakon što budu objavljene na stranicama Porezne uprave. Svim korisnicima pod ugovorom instalirat ćemo ovu verziju prije njihovog prvog obračuna u 2024. godini. Molim vas da prije pokretanja pripreme za obračun u 2024. godini provjerite da imate instaliranu verziju 5.1. (ako još uvijek koristite windows verziju obračuna), odnosno verziju 2.5. (za novu Web verziju obračuna) te po potrebi kontaktirate našu podršku.

Prije obračuna plaće u ovoj verziji svakako provjerite stope poreza za općine zaposlenika kojima obračunavate plaću. U uputama u nastavku opisano je na koji način možete provjeriti i upisati izmjenu poreznih stopa za svaku općinu.

Izmjene vezane uz umanjenja osnovice MIO 1. stupa ako je iznos bruto plaće manji od 1.300 eura opisane su u uputama u nastavku.

Vezano uz izmjena olakšica za 2024. godinu, osobni odbitak sada iznosi 560,00 eura, s time da se mijenjaju koeficijenti za pojedine vrste odbitka u odnosu za 2023. godinu. U uputama u nastavku opisan je novi alat koji vam pomaže u kontroli i pripremi novih koeficijenata odbitaka za 2024. godinu.

Ostalo:

Novosti u prethodnim verzijama Obračuna plaća (verzije 4 iz 2022. godine i 5.0 iz 2023. godine)