Obračun plaća – porezne stope po općinama – windows

U program su učitane porezne stope koje je objavila Porezna uprava, ali preporuka je da pregledate porezne stope u općinama vaših zaposlenika te po potrebni ovdje možete upisati nove vrijednosti poreznih stopa. Za informaciju koja verzija poreznih stopa po općinama vam je učitana u bazu koristite molim vas verziju upgrade-a baze koji je prikazan na početnoj formi ekrana (slika) – podatak Verzija baze: 25 vam znači da je učitana lista zaključno s Narodnim Novinama broj 158 od 31.12.2023. Pregledajte molim vas u tablici Porezne uprave sve općine/stope koje su mijenjane nakon tog broja Narodnih novina te ako među njima ima općina vaših zaposlenika, tada možete upisati izmjenu u tu općinu ili kontaktirati našu podršku oko novije verzije upgrade-a ako je pripremljen.

U obračunu plaća verzija 5.1 omogućen je pregled i promjena učitanih poreznih stopa po općinama na meniju Porezi i doprinosi – Porezi na plaći.

Kod inicijalnog ulaska u ovaj pregled tablica je prazna, odnosno ne prikazuju se podaci zbog velikog zapisa. U pretraživač iznad tablice potrebno je upisati ime općine koja vam je potrebna te na taj način prikazati podatke za tu općinu. Aktivni podaci poreza za svaku općinu sadrže tri zapisa, dvije stope za dohodak i stopu za primitak. U tablici vam se prikazuju i povijesni zapisi za tu općinu, npr. iznosi poreza za 2023. godinu.

Promjena poreznih stopa obavlja se preko akcije “Novi” u donjem desnom uglu forme. Ako primjenu upisujete da vrijedi od istog datuma kao i postojeći zapis (npr. od 1.1.2024.) tada će upis napraviti izmjenu postojećih zapisa. Ako promjenu zapisujete da vrije od nekog datuma koji je veći od postojećeg zapisa, tada će sustav ubaciti ti nova zapisa, a postojeće zapise zatvoriti s “vrijedi do” jedan dan prije novog zapisa.

Povratak na listu svih novosti u aplikacija Obračun plaća