Obračun plaća – verzije novosti 2022

Obračun plaća verzija 5.0. SP10 – 01.10.2023.


Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Nar. nov., br. 68/23.) kojim je definiran obvezan sadržaj isplatne lista (obrazac IP1). Verzija obračuna plaća od 1.10.2023. podržava ove izmjene obaveznog sadržaja IP1 obrasca.

Obračun plaća verzija 5.0. – 01.01.2023.


Verzija 5.0 će biti instalirana krajem 2022. godine u okviru projekta migracije na euro. Tada će se odvojiti postojeća baza u posebnu instalaciju i ona će postati „arhivska“. Tamo ćete moći pristupiti svim obračunima i podacima koji su kreirani zaključno s 2022. godinom, dok će rad u 2023. godini početi u novoj instalaciji s podacima konvertiranim u eure.

Nakon provedenog tehničkog postupka odvajanja instalacija, korisnik će prilikom ulaska u aplikaciju odabirati ulazi li u primarnu instalaciju (koja prati poslovanje u eurima) ili u arhivsku instalaciju s kompletnom povijesti prethodnih godina koje su vođene u kunama.

Tehnički postupak odvajanja instalacija obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Obračun plaće za 12/2022 s isplatom u siječnju 2023. godine će biti specifičan. Sam obračun će biti u eurima – platne liste i virmani će biti generirani u eurima, ali knjižit će se u 2022. poslovnu godinu u kunama.

Potvrda o plaći je također specifičan dokument u prijelaznom razdoblju. Ukoliko razdoblje za koje se računa prosjek plaće (6 mjeseci) obuhvaća isplate u kunama i eurima, tako će se i prikazati u obrascu Potvrda o plaći po mjesecima (u kunama i eurima). Nakon toga, na donjem dijelu obrasca, preračunat će se plaće isplaćene u kunama prema fiksnom konverzijskom tečaju u eure, te tako izračunati i prikazati prosjek u eurima.

Ovo su upute dane prema Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom:

Razdoblje za koje se podnosi prosjek plaćeDatum izrade dokumentaValuta u kojoj se izrađuje dokumentDvojno iskazivanje DA / NE
6. 2022.
do
11. 2022.
15.12.2022.kunaNE
7. 2022.
do
12. 2022.
15. 1. 2023.Ako su plaće isplaćene u razdoblju 7-12 mjeseca bit će iskazane u kuni u gornjem dijelu obrasca, ali će se preračunati u euro i zbrojiti te će se po formuli izračunati prosječna satnica rada i iskazati u euru u donjem dijelu obrascaNE
10. 2022.
do
03. 2022.
15. 4. 2023.Kombinacija (plaće isplaćene u kuni iskazat će se u kuni, a plaće isplaćene u euru iskazat će se u euru). Za potrebe izračuna prosječne satnice rada plaće isplaćene u kuni preračunati će se u euro i zbrojiti s plaćama isplaćenim u euru te će su u donjem dijelu obrasca iskazati prosječna satnica u euruNE

Obračun plaća verzija 4.0. – 28.7.2022.


U verziji 4.0. iz ljeta 2022. godine omogućen je dualni prikaz ukupnog iznosa (konverzija u eure) sukladno obavezi pripreme za ulazak u eurozonu.

U obračunu plaća, dokument na kojem je omogućen dualni prikaz je Platna lista.

Slijedom upute da je u razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac dužan dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun, na Platnoj listi u eurima prikazujemo iznos isplaćen na redovan račun, te ukoliko postoji, i  isplatu na zaštićeni račun.

Na Platnoj listi dualni prikaz izgleda ovako: