Prelazak na euro 2022. godine

Informacije za korisnike MIT Software produkata vezano uz dualni prikaz cijena


Kao što smo najavili početkom godina u članku na stranicama našeg HR Portala, 12. srpnja 2022. EU Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) usvojilo je tri konačna pravna akta koja su bila potrebna kako bi Hrvatska mogla uvesti euro 1. siječnja 2023., a među njima je i odluka o konverzijskom tečaju 1 euro = 7.53450 kuna. Taj potvrđeni tečaj konverzije jednak je onome po kojem je kuna prije dvije godine uključena u postupak ulaska u eurozonu.

To znači da je nakon tog 12.7. i službene objave tečaja dozvoljen dualni prikaz cijena sukladno definiranim smjernicama, a obaveza tog prikaza u B2C segmentu poslovanja nastupa 5.9.2022.

Ova obaveza se odnosi isključivo na B2C (Business to Consumer) poslovanje. U B2B (Business to Business) i B2G (Business to Government) poslovanju nema obaveznog dvojnog prikaza cijena.

To znači da svi dokumenti koji se izdaju krajnjem kupcu fizičkoj osobi moraju imati ukupni iznos za plaćanje prikazan dodatno u eurima koju su dobiveni konverzijom iz kuna po fiksnom tečaju. Taj tečaj također mora biti iskazan na dokumentu. Ovo se odnosi na račune, ponude, potvrde narudžbi, odnosno sve dokumente koji se isporučuju kupcu te sadrže iskazan financijski iznos. Bitno je naglasiti da je potrebno prikazati, konvertiran u eure, samo ukupan iznos za plaćanje, ne i razradu cijene, iznose rabata i slično. Također, dvojno se moraju prikazati cijene oglašene na web shopu, maloprodajne cijene na policama u trgovinama ili na naljepnici na samom proizvodu.

Osim poslovanja s kupcima, ista obveza se odnosi i na dokumente koje tvrtka isporučuje svojim zaposlenicima, poput platnih listi obračuna plaća. Detaljnije informacije o dualnom prikazu cijena u segmentu ljudskih resursa opisali smo u spomenutom članku na stranicama HR Portala.

Za dualni prikaz u kunama i eurima u svim potrebnim dokumenta potrebno je da imate instalirane aktualne verzije naših produkata. Da bi pojednostavili praćenje informacije o tome imate li napravljen upgrade na verziju svakog produkta koja sadrži dualni prikaz eura, ujednačili smo verzije svih produkata na verziju 4.0. To znači da na početnom prozoru svakog produkta vam mora pisati verzija 4.0 ili veća da bi bili sigurni da verzija sadrži dualni prikaz cijena. U novostima za verzije svakog produkta detaljnije je opisano na kojim sve dokumentima je implementiran prikaz iznosa u eurima. Po produktima i verzijama to izgleda ovako:

U HR Portalu nije potrebna nikakva izmjena vezano uz dualni prikaz cijena u eurima s obzirom na to da su od takve obaveze izuzeti obračuni putnih naloga, a platne liste koje se zaposlenicima distribuiraju preko HR Portala generira Obračun plaća (koji mora biti nadograđen na verziju 4.0.).

Kod veleprodaje (B2B sektor) nije obavezan dualni prikaz cijena, ali nije ni zabranjen, odnosno dozvoljeno je da se prikaže po istim pravilima kao na B2C dokumentima koji se izdaju krajnjem kupcu. Naša preporuka je da na svim dokumentima kupcu (maloprodaja i veleprodaja) prikažete konvertirani ukupni iznos u eure, na taj način su inicijalno u postavljene sve instalacije produkata u 4.0. verziji. Ako vaša tvrtka posluje isključivo u B2B segmentu te ne želite dualni prikaz ukupnog iznosa u 2022. godini, molim vas da pošaljete takav zahtjev na naš portal za podršku pa će naše kolege tako konfigurirati vašu instalaciju.

Instalacije svih produkata na 4.0. verziju kod svih korisnika obavljat će se kroz mjesec kolovoz, kolege će vas obavijestiti prije podizanja verzije.