Trgovina, skladište, servis (TSSPro)

Postprodajni moduli TSSPro (Trgovina, Skladište, Servis) pokrivaju cjelokupni poslovni proces servisa vozila, vođenja skladišta rezervnih dijelova i prodaje rezervnih dijelova kod trgovaca vozilima. Upotrebom modula za evidenciju rada u servisu omogućena je detaljna analiza produktivnosti i iskoristivosti radionice, tima ili djelatnika.

Moduli postprodaje vozila (TSSPro) u potpunosti su integrirani sa ostalim MIT DMS modulima: prodajnim modulima AutiPro i financijskim modulom MIT FinAcc. Podržana je i integracija TSSPro modula sa vodećim financijskim sustavima na tržištu (SAP, Navision, EuroFib).

Glavni moduli:

TSSPro – trgovina rezervnim dijelovima, skladište rezervnih dijelova, servis vozila

TSSErv – evidencija rada u servisu

TSSCom – integracija sa tvorničkim sustavima

TSSPro – Servis vozila

Planiranje resursa – elektronski planer (kalendar)

      kapacitivno (npr. broj raspoloživih radnih sati
       za radionicu, tim ili pojedinog mehaničara) i
       striktno vremensko (npr. vrijeme servisnih
       savjetnika ili zamjenskih vozila) planiranje
       resursa
      mogućnost ručnog i automatskog (prema
       podacima definiranim u evidenciji radnog
       vremena – TSSErv) popunjavanja kapaciteta
       resursa
      čarobnjak (wizard) za vođenje korisnika kroz
       proces ugovaranja termina
      pregled povijesti vozila kod ugovaranja
       termina
      mogućnost okvirnog izračuna cijene dijelova i
       radova
      slanje potvrde rezervacije termina
       elektronskom poštom
      ispis rokovnika (ugovorenih termina) po
       servisnim savjetnicima
      analiza predviđenog (planiranog) i stvarno
       utrošenog vremena po ugovorenim
       terminima

Ponude/predračuni

      mogućnost definiranja svih vrsta stavki: radne
       operacije, dijelovi, usluge, lak i potrošni
       materijal
      mogućnost povlačenja stavki iz tvornički
       aplikacija (npr. ELSA, ETKA, WIS, EPC…)
      izrada radnog naloga iz ponude

Radni nalozi

      tri osnovne vrste naloga: za kupca, za
       jamstvo, interni – mogućnost slobodnog
      definiranja novih podvrsta naloga (npr. interni
      nalog za vlastito jamstvo, interni nalog za
      doradu novih vozila itd.)
      pet vrsta stavki: radne operacije, dijelovi,
       usluge (vlastite i tuđe), lak i potrošni materijal
      katalog radnih operacija sa normativima
       (automatsko popunjavanje kod prihvata
       podataka iz tvorničkih aplikacija, mogućnost
       učitavanja iz datoteka, ručni unos)
      katalog usluga: mogućnost definiranja
        vlastitih (internih) i tuđih (eksternih) usluga
      izrada narudžbe radionice (nalog skladištu za
       pripremu dijelova za radni nalog)
      naplata lak materijala preko lak jedinica na
       radnim operacijama ili odvojeno
      naplata potrošnog materijala prema formuli
      mogućnost povlačenja stavki iz tvorničkih
       aplikacija (npr. ELSA, ETKA, WIS, EPC…)
      pregled povijesti vozila
      automatska raspodjela utrošenog vremena
       (prema podacima iz TSSErv) po mehaničarima
        i radnim operacijama
      izrada ponude/predračuna iz radnog naloga
      izrada izdatnice iz radnog naloga
      podjela naloga na podnaloge (npr. na nalog
       za kupca i nalog za garanciju): raspodjela
       cijelih ili dijela stavki (npr. Goodwill: 30% plaća
       kupac a 70% trgovac) na pojedini podnalog
      odvojeno fakturiranje podnaloga
      vizualna signalizacija statusa radnih naloga:
       bez započetih radova, radovi u tijeku, nema
       trenutnih aktivnosti na radnom nalogu
      vizualna signalizacija radnih naloga sa
       pritužbama kupaca (nije u pitanju samo
       redovno održavanje)
      obrada jamstava: sučelje prema tvorničkim
       sustavima za obradu jamstava (npr. SAGA2)
      povezivanje naloga sa osiguravajućim
       društvima: mogućnost grupiranja stavki u
      „nove“ radne operacije za osiguravajuća
       društva, analiza isplativosti poslovanja sa
       osiguravajućim društvima
      unos posebne napomene za račun (npr.
      „Stranka je odbila izmjenu kočionih diskova“)
      poveznica sa prodajnim akcijama prodaje
      (npr. „Besplatni prvi servis“)
      izrada radnog naloga iz naloga za dorade
      (pripremljenog u prodaji vozila)

Izdatnice

      izdavanje dijelova na radne naloge
      sva načina rada: ručno zaključivanje
       dokumenta i automatsko zaključivanje
       unosom posljednje stavke
      mogućnost djelomičnog storna (povrata
       dijela izdane robe)
      povlačenje stavaka iz narudžbe radionice
      mogućnost povlačenja stavki iz tvorničkih
       aplikacija (npr. ELSA, ETKA, WIS, EPC…)

Računi

      gotovinski i bezgotovinski računi
      interni računi
      mogućnost fakturiranja više radnih naloga

Izvještaji

      podesive (mogućnost filtriranja, grupiranja i
       sortiranja podataka) rekapitulacije svih
       dokumenata
      mogućnost izvoza svih podataka iz tabličnih
       pregleda i rekapitulacija u standardnim
       formatima (MS Word, Excel, PDF, RTF, Html
       itd.)
      analiza produktivnosti djelatnika, tima,
       radionice
      izvještaj postprodaje
      nefakturirane izdatnice
      nefakturirani radni nalozi
      analiza po produktivnim djelatnicima
      analiza po servisnim savjetnicima
      analiza poslovanja po danima u tjednu
      integracija sa Microsoft Analysis Services za
       napredne OLAP analize postprodaje vozila

TSSPro – Skladište rezervnih dijelova

Skladišta

      mogućnost definiranja više skladišta
      katalog robe – mogućnost učitavanja
       kataloga i cjenika dobavljača
      mogućnost definiranja programa (vrste) robe
       (npr. originalni dijelovi, originalna oprema,
       gume itd.)
      mogućnost definiranja proizvoljnih načina
       grupiranja i grupa artikala (npr. način
       grupiranja „Ulja“ sa grupama „Castrol“,
      „Valvoline“, „Shell“ itd.)
      definiranje rabatnih skupina
      definiranje rabata za kupce prema programu
       robe, rabatnoj skupini i redu partnera
      definiranje minimalnih i optimalnih količina
      praćenje obnovljenih originalnih dijelova
      adresiranje skladišta
      ispis naljepnica
      inventure: nekoliko načina rada (potpuno
       ručni unos prebrojanih količina, korekcija na
       pripremljenim dokumentima), mogućnost
       učitavanja podataka iz ručnih barkôd uređaja,
       korekcije stanja (logičke zamjene), generiranje
       otpremnica za višak i manjak

Izvještaji

      kartica artikla
      podesive (mogućnost filtriranja, grupiranja i
       sortiranja podataka) rekapitulacije svih
       dokumenata
      mogućnost izvoza svih podataka iz tabličnih
       pregleda i rekapitulacija u standardnim
       formatima (MS Word, Excel, PDF, RTF, Html
       itd.)

Nabava

      narudžbe za dobavljače
      primke
      kalkulacije
      povratnice dobavljaču
      prijedlog narudžbe dobavljaču (po
       minimalnim ili optimalnim količinama, po
       obrtaju u prethodnom razdoblju)

Izvještaji

      lista čekanja
      podesive (mogućnost filtriranja, grupiranja i
       sortiranja podataka) rekapitulacije svih
       dokumenata
      mogućnost izvoza svih podataka iz tabličnih
       pregleda i rekapitulacija u standardnim
       formatima (MS Word, Excel, PDF, RTF, Html
       itd.)

TSSPro – Trgovina rezervnim dijelovima

      praćenje narudžbi kupaca
      informativne ponude
      ponude sa rezervacijom
      veleprodaja: otpremnice (redovne, interne),
       bezgotovinski računi (mogućnost fakturiranja
       više otpremnica)
      maloprodaja: gotovinski računi, ispisi na POS
       printer, fiskalizacija
      izvještaji:
           •  lista dugovanja
           •  podesive (mogućnost filtriranja,
              grupiranja i sortiranja podataka)
              rekapitulacije svih dokumenata
           •  mogućnost izvoza svih podataka iz
              tabličnih pregleda i rekapitulacija u
              standardnim formatima (MS Word, Excel,
              PDF, RTF, Html itd.)

TSSErv – Evidencija rada u servisu

      definiranje smjena i radnog vremena
      definiranje neradnih dana i praznika
      definiranje vrsta poslova (npr. „W01 Opći
       poslovi u radionici“, „W02 Prazni hod“ itd.)
      evidentiranje produktivnih djelatnika na radne
       naloge ili ostale vrste poslova
      mogućnost korištenja vanjskog uređaja za
        identifikaciju (chip ili beskontaktne kartice)
      praćenje prisutnosti djelatnika
      praćenje utroška radnog vremena po radnim
       nalozima i vrstama poslova
      pregled trenutnog stanja
      praćenje učinkovitosti produktivnih djelatnika
        / grupe djelatnika / servisne radionice

TSSCom – Komunikacija sa tvorničkim sustavima

      VW grupa: direktna komunikacija sa ElsaWin i
       ETKA programima i Audi servisnim ključem,
       DMS Backbone Adapter za komunikaciju sa
       tvorničkim sustavima (ElsaWin, ElsaPro, ETKA,
       FISH/Reserve, Service key, SAGA2…) preko
       DMS Backbone infrastrukture
      Mercedes/Chrysler: prihvat podataka iz
       tvorničkih aplikacija (Mercedes WIS, EPC,
       Chrysler StarPart)
      Renault: PGCS certifikacija – priprema
       podataka za jamstva, prikaz i prihvat podataka
       iz ICM, Dialogis sustava