MIT Prosale – Veleprodaja i maloprodaja

ProSale je dio MIT poslovnog sustava koji omogućuje tvrtkama brzo i efikasno upravljanje zalihama te detaljan pregled i praćenje potrebnih robnih informacija poslovanja. Modul omogućava vođenje robnog poslovanja na proizvoljnom broju skladišta. Omogućeno je praćenje po različitim metodama i različitim vrstama cijena (nabavna, prosječna, veleprodajna, maloprodajna). Ulazi i izlazi robe prate se preko dokumenata kao što su primka, povratnice, otpremnica, izdatnica, revers. Parametre vođenja zaliha, načine određivanja cijena, dozvole unosa pojedinih dokumenta ili prava na preglede nekih informacija o zalihama, cijenama i maržama definira sam korisnik.

Mogućnost grupiranja artikala u više paralelnih hijerarhijskih organiziranih načina grupiranja. Sve izvještaje MIT poslovnih modula moguće je kreirati u standardnim formatima: PDF, HTML, MS Word, MS Excel. Svi dokumenti napravljeni u ovom modulu mogu se automatski knjižiti u modulu MIT FinAcc.

Vođenje skladišta

Skladišni modul ProSale-a omogućuje vođenje zaliha po odabranoj metodi na neograničenom broju skladišta te kontrolu i optimizaciju zaliha preko automatizacije naručivanja. Funkcionalnosti skladišnog modula obuhvaćaju:
    Vođenje kataloga artikla sa klasifikacijom u neograničen broj hijerarhijski organiziranih grupiranja
    Paralelno šifriranje artikala po vlastitim šiframa, šiframa pojedinih kupaca i dobavljača
    Kontrola tijeka robe, razine odobravanja ulaza i izlaza robe
    Automatska izrada zapisnika o promjeni cijena kod skladišta vođenih po metodi maloprodajne cijene
    Tiskanje etiketa, naljepnica i deklaracija. Konfiguracija izgleda naljepnice, ispis barkoda
    Inventure: djelomične, kontrolne ili cjelovite
    Automatsko sravnjivanje inventurnih razlika po zadanim kriterijima, prijedlozi za prijeboj artikala
    Upotreba ručnih barkod terminala na svim skladišnim dokumentima i inventuri
    Jednostavno definiranje prava pristupa korisnika prema pojedinim skladištima i tipovima dokumenata
    Napredno planiranje nabave sa detaljnim prikazom obrtaja i prijedlogom narudžbe
    Veliki broj gotovih izvještaja i analiza zaliha (lager lista, kartica artikla, analiza obrtaja itd..)
    Korisničko “custom” definiranje novih izvještaja

Veleprodaja

Veleprodajni modul ProSale sustava omogućuje firmama implementaciju naprednih veleprodajnih sistema uz detaljnu konfiguraciju višestruhih cjenika i rabatnih uvjeta kupaca. Funkcionalnosti veleprodajnog modula obuhvaćaju:
    Praćenje komunikacije sa kupcem kroz dokumente Upit kupca i narudžba kupca
    Izdavanje Ponuda i Potvrdi narudžbe kupcima, automatska rezervacija robe na zalihi
    Prodaju u više valuta, praćenje izvoza sa svim zakonskim dokumentima (nadzorna knjiga itd..)
    Integracija sa bar code čitačima
    Vođenje proizvoljnog broja cjenika i ugovorenih uvjeta kupaca
    Otprema i fakturiranje roba i usluga
    Praćenje artikala po dodatnim šiframa za svakog kupca, fakturiranje po šiframa kupaca
    Praćenje prodaje po prodajnim predstavnicima (komercijalistima)
    Konfiguracija izgleda ispisa izlaznih dokumenata prema definiciji korisnika, integracija memoranduma korisnika na sve ispise
    Veliki broj gotovih izvještaja i analiza prodaje (pregled otpreme, analiza dobiti po artiklu, rang lista kupaca itd..)
    Korisničko “custom” definiranje novih izvještaja
    Integracija sa Microsoft Analysis Services za napredne OLAP analize poslovanja

Sustav sadrži i integrirani modul za elektronički potpis MITeSigner te omogućuje implementaciju elektroničkog slanja računa sukladno zakonu.

Maloprodaja

Maloprodajni moduli za FrontOffice i BackOffice sadrže sve osnovne i napredne funkcije potrebne za funkcioniranje maloprodaje. Kod poslovanja samostalnih maloprodajnih centra omogućena je jednostavna i sigurna integracija sa centralnim ProSale sustavom, uz mogućnost kontrole cijena i zaliha iz centralnog sustava. Lanci maloprodajnih trgovina i maloprodajih objekata sa više POS linija su zadovoljni korisnici našeg poslovnog rješenja za maloprodaju.
    Jednostavno i efikasno sučelje omogućava brzu izradu i ispis računa
    Integracija sa bar code čitačima
    Praćenje maloprodajnog poslovanja po smjenama (obračun smjene po načinima plaćanja)
    Izdavanje R1 računa i povezivanje sa partnerom
    Akcijske prodaje (sniženje cijena, prodaja poklon-paketa, akcije 2+1, definiranje cijena u zadanom periodu…)
    Vođenje komisijske prodaje, izrada dokumenta Odjava
    Omogućeno je vođenje svih zakonom obaveznih evidencija (trgovačka knjiga popisa)
    Vođenje stanja zaliha (kalkulacijama se evidentira ulaz robe, a računima izlaz robe sa skladišta)
    Napredno interno izvještavanje (po kupcima, prodavačima, grupama artikala)

Novi modul za Web Shop daje vam mogućnost otvaranja i tog prodajnog kanala.