MIT FinAcc – knjigovodstvo i kontroling

 

FinAcc je aplikacija za financijsko računovodstvo koja u  potpunosti odgovara najsuvremenijim standardima na području poslovnih informacijskih sustava.

Osim praćenja glavne knjige po knjigovodstvenim kontima, moguće je praćenje i kontroling poslovanja po dodatnim analitikama (npr. Mjesto troška/Profitni centar/Organizacijska jedinica, Lokacija/Sektor, Nositelj troška, Radni nalog/Projekt … itd).

Program FinAcc sadrži sve zakonski obavezne izvještaje, ali i mnoštvo drugih gotovih analitičkih i sintetičkih izvješća koja pružaju sve potrebne informacije važne za poslovanje tvrtke.

Finacc je u potpunosti spreman za prelazak na euro, odnosno dualni prikaz iznosa u 2022. godini te puni prelazak s početkom 2023. godine.

Kao i ostali produkti MIT BMS ERP poslovnog sustava, FinAcc tanki klijent je optimiran za udaljeni rad kroz Internet ili VPN vezu.

Analitika kupaca i dobavljača (salda konti)

Glavna knjiga

Kontroling

Managerske analize i planiranje

Ostale analitičke evidencije

FinAcc (Financijsko poslovanje) je dio MIT poslovnog sustava koji omogućuje tvrtkama točno vođenje podataka o poslovanju u stvarnom vremenu, te detaljan pregled potrebnih financijskih informacija poslovanja. Svi dokumenti iz ostalih modula MIT poslovnih sustava automatski se knjiže u modul FinAcc, čime je realizirana potpuna integriranost cjelokupnog sustava.