Obvezni elementi računa

Primijetili smo da mnogi od naših korisnika nisu sigurni koji sve elemente mora sadržavati račun kojeg izrađuju da bi taj račun bio potpuno u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. U tome nam svima nama ne pomaže niti Zakonodavac koji u prosjeku svakih pola godine promjeni sadržaj obaveznih elemenata računa.

Zadnja izmjena bila je 1.7.2013. s novim Zakonom o PDV-u koji pripisuje ovih pet noviteta na izgledu računa:

  1. Na računu više nije potrebno navoditi oznaku R-1
  2. U slučaju oslobođenja PDV-a mora se u napomeni navesti klauzula sa članom i stavkom Zakona temeljem kojeg je isporuka oslobođena PDV-a
  3. Ukoliko je račun djelomično ili u potpunosti plaćen predujmom, potrebno je iskazati na računu iznos predujma bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupan iznos i broj računa za predujam. Ovo je toliko komplicirano da je potreban poseban članak za pojasniti ove izmjene.
  4. Kod izdavanja računa kupcima u zemlje članice EU potrebno je ispisati njihov PDV ID kako bi račun mogli ispostaviti bez PDV-a te takav račun mora biti ispostavljen u kunama (uz dozvoljeni prateći prikaz u EUR)
  5. Mjesto izdavanja računa više nije obavezan element

Čak pet različitih zakona trenutno propisuju obavezne elemente računa. U tablici u nastavku pobrojali smo sve potrebne elemente koje vaš račun mora sadržavati prema aktualnim zakonima.

Rbr.ElementOpisZakon
1
Podaci Vaše tvrtke
Naziv tvrtke, adresa, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika (prodavatelja)A
2Podaci kupcaNaziv tvrtke, adresa, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika (kupca)A
3Broj računaBroj računa koji se mora sastojati od tri dijela: redni broj, poslovnica, naplatni uređajA, B
4Datum izdavanjaDatum i vrijeme (sat i minuta) izdavanja računaA, B
5Datum valuteDatum dospijeća računaD
6Datum isporukeDatum isporuke robe ili uslugeA
7StavkaNazivi i količine isporučene robe ili obavljenih uslugaA
8CijenaJedinična cijena bez PDV-aA
9Popusti/rabatiPostotni prikaz rabata i popusta (ukoliko postoje)A
10Stope i iznosi PDV-aIznosi PDV-a razvrstani po stopi PDV-aA
11Ukupni iznosiIznos osnovice (bez PDV-a), PDV-a i ukupan iznos na dnu računaA
12Način plaćanjaNovčanice, kartica, ček, transakcijski račun ili ostaloB
13Oznaka operateraIme i prezime operatera ili njegova šifraB
14JIR i ZKIJIR (jedinstveni identifikator računa) i ZKI (zaštitni kod izdavatelja) – ako je naplata u novčanicama i karticamaB
15Podaci o trgovačkom društvuDodatni podaci o vašoj tvrtki: naziv tvrtke, nadležan trgovački sud, IBAN, banka u kojoj je otvoren žiro-račun subjekta, iznos temeljnog kapitala društvaC
16Potpis izdavateljaZa račune izdane na papiru radi se o vlastoručnom potpisu izdavatelja, za elektronički dostavljene račune obavezan je elektronički potpis. Ova je kontraverzan propis koji dosta tvrtki u praksi ne poštuje i izdaju račune bez potpisa, ali Zakon u Članku 6. zaista propisuje da knjigovodstvena isprava (koja uključuje i račun) mora biti potpisana.E

Zakoni koji propisuju obavezne elemente računa (zadnja kolona u tablici):