AutiProRab – Prodaja rabljenih vozila

MIT DMS moduli prodaje vozila pokrivaju cjelokupni proces prodaje novih i rabljenih vozila, od naručivanja/otkupa do fakturiranja kupcu.

Moduli prodaje vozila u potpunosti su integrirani sa ostalim MIT DMS modulima: postprodajnim modulima TSSPro i financijskim modulom FinAcc.

Podržana je i integracija modula prodaje vozila sa vodećim financijskim sustavima na tržištu (SAP, Navision, EuroFib).

Mogućnosti i opcije u modulu AutiProRab:

otkup rabljenih vozila
•  procjena vrijednosti rabljenih vozila kupaca
•  kupoprodajni ugovor
•  skladišna primka (zapisnik o primopredaji)
•  financijska primka

popravak i dorada vozila
•  nalozi servisu za popravak/doradu vozila
•  praćenje internih i eksternih troškova
popravka/dorada

priprema za prodaju
•  definiranje prodajne cijene vozila
•  spremanje slika rabljenih vozila
•  mogućnost pripreme podataka za prikaz na
webu

ponude
•  izrada ponuda za vozila na skladištu
•  priprema prodajnog ugovora
•  prodaja „staro za staro“

prodaja vozila sa udaljenih lokacija
•  pregled skladišta rabljenih vozila na
udaljenim lokacijama
•  rezervacija vozila sa udaljenih lokacija
•  priprema ponude za vozila sa udaljenih
lokacija
•  međuskladišnice

uplate i isplate
•  praćenje isplata dobavljačima
•  praćenje uplata kupaca
•  integracija sa financijskim modulom FinAcc ili
ručni unos
računi
•  izrada računa
•  skladišna otpremnica

CRM – praćenje kontakata sa kupcima
•  otvaranje mapa (foldera) za spremanje
dokumenata vezanih uz jednu prodaju
•  neograničen broj mapa po kupcu
•  pregled mapa po proizvoljnim statusima
•  pretraživanje mapa po kupcima
•  pretraživanje vozila po kupcima
•  mogućnost dodavanja bilješki uz kupca,
vozilo, mapu
•  jednostavna navigacija od mape do vozila i
pripadajućih dokumenata (i obrnuto)
mjesečno planiranje prodaje po prodavačima

managerski izvještaji
•  pregled ostvarene prodaje u usporedbi sa
planom
•  pregled ukupne prodaje i prodaje po
prodavačima
•  pregled stanja skladišta i dana stajanja
•  izračun provizija prodavača

podesive (filtriranje, grupiranje i sortiranje)
rekapitulacije svih dokumenata


mogućnost izvoza svih podataka iz tabličnih
pregleda i rekapitulacija u standardnim
formatima (MS Word, Excel, PDF, RTF, Html

itd.)

integracija sa Microsoft Analysis Services za
napredne OLAP analize prodaje vozila