DMS – novosti u verzijama – TSS i AutiPro

TSS verzija 5.0. – 01.01.2023.


Verzija 5 instalirati će se prelaskom u 2023. godinu u sklopu projekta migracije na euro. Prilikom migracije na euro odvojiti će se postojeća baza podataka u arhivu podataka s kunskim iznosima, za potrebe pregleda povijesti. Arhiva će biti zatvorena za izmjenu podataka i biti će omogućeno samo generiranje izvještaja te pretraga i ispis postojećih (kunskih) dokumenata.

Stoga je potrebno sve dokumente za 2022. godinu pripremiti i zaključiti do kraja 2022. godine. Nakon 1.1.2023. neće više biti moguće izdavati dokumente s datumom u 2022. godini niti mijenjati dokumente starije od 1.1.2023. Nakon 1.1.2023. godine storna dokumenata iz 2022. godine generirat će se u 2023. godini s iznosima u eurima.

Kroz postupak migracije na euro svi će se iznosi, koji su do sada unutar programa bili vođeni u kunama, pretvoriti po tečaju konverzije u eure. S obzirom na zaokruživanje na dvije decimale prilikom konverzije u eure neminovno će doći do razlika koje će trebati uzeti u obzir kod pregleda izvještaja i dokumenata starijih od 1.1.2023. Ista situacija je i sa stanjem skladišta – iznosi na kraju 2022. godine u kunama gotovo sigurno će se, zbog zaokruživanja na dvije decimale prilikom konverzije, razlikovati od iznosa u eurima na 1.1.2023. godine.

TSS verzija 4.0. – 20.8.2022.


U TSS verziji 4.0. koja je izašla u ljeto 2022. godine omogućen je dualni prikaz ukupnog iznosa (konverzija u eure) sukladno obavezi pripreme za ulazak u eurozonu.
 
Lista ispisa na kojima je omogućen dualni ispis cijene:
 
 • info ponude trgovine
 • ponude trgovine
 • ponude servisa
 • otpremnice
 • bezgotovinski računi trgovine
 • gotovinski računi trgovine
 • računi servisa
 • konfiguracija naljepnica
 
Na svim dokumentima s liste osim naljepnica odmah po instalaciji verzije 4.0 (ili više) svi ispisi za dokumente s datumom nakon 1.8.2022. sadržavat će dualni ispis ukupnog iznosa. Kod veleprodaje (B2B sektor) nije obavezan dualni prikaz cijena, ali nije ni zabranjen, odnosno dozvoljeno je da se prikaže po istim pravilima kao na B2C dokumentima koji se izdaju krajnjem kupcu. Naša preporuka je da na svim dokumentima kupcu (maloprodaja i veleprodaja) prikažete konvertirani ukupni iznos u eure, na taj način su inicijalno u postavljene sve instalacije produkata u 4.0. verziji.
 

AutiPro verzija 4.0. – 14.8.2022.


U ovoj verziji omogućen je dualni prikaz ukupnog iznosa (konverzija u eure) sukladni obavezi pripreme za ulazak u eurozonu.
 
Lista ispisa na kojima je omogućen dualni ispis cijene:
 
 • ponude za nova vozila,
 • ponude za rabljena vozila
 • računi za nova vozila
 • računi za rabljena vozila
 • slobodni računi
 
Na svim dokumentima s liste osim naljepnica odmah po instalaciji verzije 4.0 (ili više) svi ispisi za dokumente s datumom nakon 1.8. sadržavat će dualni ispis ukupnog iznosa. Kod veleprodaje (B2B sektor) nije obavezan dualni prikaz cijena, ali nije ni zabranjen, odnosno dozvoljeno je da se prikaže po istim pravilima kao na B2C dokumentima koji se izdaju krajnjem kupcu. Naša preporuka je da na svim dokumentima kupcu (maloprodaja i veleprodaja) prikažete konvertirani ukupni iznos u eure, na taj način su inicijalno u postavljene sve instalacije produkata u 4.0. verziji.