FinAcc verzija 3.2.0.

Prvog dana 2016. godine stupio je na snagu novi Zakon o računovodstvu (NN78/15) i Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (NN134/15), koji knjigovođama donose bitne novosti opisane u ovom članku. U tekstu je i uputa o načinu na koji su zakonske izmjene podržane u FinAcc verziji 3.2.0.

1. Odgovorne osobe za kontrolu dokumenata (likvidatori)

Svaka tvrtka mora definirati jednu ili više osoba odgovornih za kontrolu vjerodostojnosti knjigovodstvene dokumentacije, odnosno svih dokumenata koji se knjiže u glavnu knjigu. Na proknjiženom dokumentu i u dnevniku glavne knjige mora biti vidljivo koja osoba je izvršila kontrolu.

 

U zakonu piše ovako:

 

Članak 9. stavak 5:
Poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.

U verziji FinAcc-a 3.2.0. željeli smo zadovoljiti nove zakonske propise tako da naši korisnici imaju minimalno operativnog posla kako bi ispunili zakonsku obavezu, ali i da ako žele, imaju mogućnost koristiti novu funkcionalnost likvidatora tako da odgovara stvarnom procesu kontroliranja i odobravanja dokumentacije u njihovoj tvrtki.

Likvidator je osoba u tvrtki koja likvidira (kontrolira i odobrava) jedan ili više tipova dokumenata koji se knjiže u glavnu knjigu (knjigovodstvenih isprava, kako ih se naziva u Zakonu).

U nastavku su objašnjene postavke za dodjelu likvidatora u FinAcc 3.2.0.

a) Postavljanje osoba koje su likvidatori i postavljenje „glavnog likvidatora“

Na formi zaposlenika (izbornik Matični > Zaposlenici) omogućena su dva nova statusa svake osobe: „Glavni likvidator“ i „Likvidator“.

Prva oznaka „Glavni likvidator“ označava jednu osobu u tvrtki koja je zadužena za likvidaciju svih dokumenata gdje nije drukčije postavljeno. Dakle, ako želite samo zadovoljiti zakonski propis bez kompliciranja, postavite jednu osobu na „Glavnog likvidatora“ i to je sve što morate napraviti. Program će automatski dodjeljivati tu osobu na sve dokumente koje knjižite.

Druga oznaka „Likvidator“ označava sve ostale osobe koje likvidiraju neke dokumente, sukladno odluci tvrtke. Ova oznaka je uvedena iz razloga da se kod tvrtki s većim brojem zaposlenih ograniči izbor likvidatora samo na one osobe koje zaista likvidiraju dokumente. Dakle, prije korištenja koraka pod b) i c), prvo postavite koje sve osobe su likvidatori u vašoj tvrtki.

b) Postavka likvidatora na tipovima dokumenata

U FinAcc glavnu knjigu knjižite različite tipove dokumenata (izlazni računi, ulazni računi, obračun plaća, obračun amortizacije itd..). FinAcc omogućuje postavku likvidatora za svaki tip dokumenata. Taj likvidator automatski će biti dodijeljen na dokument (uz mogućnost izmjene).

Postavljanje likvidatora na tipovima dokumenata omogućeno je na izborniku Matični > Tipovi dokumenata za glavnu knjigu.

Ako ne postavite likvidatora na tip dokumenta tada će program na taj tip dokumenta postaviti „Glavnog likvidatora“ iz točke a).

c) Izmjena likvidatora na pojedinačnim dokumentima

S postavkama opisanim u a) i b) htjeli smo maksimalno automatizirati postavljenje likvidatora na dokumentima, ali da ga ostavimo fleksibilnog za svaki pojedinačni dokument.

Ako automatske dodjele likvidatora iz točaka a) i b) ne pokrivaju zahtjeve vaše tvrtke, likvidatora možete izmijeniti na svakom dokumentu (ili grupi dokumenata) prije knjiženja u glavnu knjigu.

Na formi „Kontiranje/knjiženje“, gdje su prikazani svi neproknjiženi dokumenti koji čekaju na knjiženje, omogućen je pregled u tablici i izmjena likvidatora na svakom dokumentu. Izmjena likvidatora odvija se na standardan način, kao i npr. izmjena načina kontiranja ili mjesta troška.

Na nekim dokumentima je dodjela likvidatora omogućena odmah kod unosa dokumenta ili kod zaključivanja dokumenta. Na slici je prikazan primjer dodjele likvidatora kod unosa ulaznog računa.

Prikaz likvidatora u glavnoj knjizi (na proknjiženim dokumentima)

Likvidator sa svakog dokumenta, koji je postavljen na neki od opisana tri načina, prilikom knjiženja automatski se prenosi na svaku stavku glavne knjige koje je nastala od knjiženog dokumenta.
Prikaz likvidatora u glavnoj knjizi omogućen je na dva mjesta: na detaljima stavke glavne knjige (bilo da ulazite preko temeljnice, pretraživanja glavne knjige ili prikaza knjiženja dokumenta) i u zadnjoj koloni na izvještaju Dnevnik knjiženja.

Ako na nekom dokumentu želite postaviti automatiku dodjele likvidatora na način različit od ovdje opisanog, molimo vas da kontaktirate našu podršku pa ćemo pronaći rješenje.

2. Redni brojevi stavaka na dnevniku knjiženja

Na dnevniku knjiženja od 01.01.2016. moraju biti ispisani i redni brojevi stavaka u glavnoj knjizi.

Zakon kaže ovako:

Članak 12. stavak 4:
Svako knjiženje u dnevnik mora imati redni broj te sadržavati podatke na temelju kojih se pri nadzoru knjiženje može nedvojbeno povezati s pripadajućom knjigovodstvenom ispravom i osobom koja je kontrolirala knjigovodstvenu ispravu.

U skladu s time, u FinAcc ver. 3.2.0 je dodano polje Redni broj na stavci temeljnice. Polje se automatski popunjava kod zaključivanja temeljnice (nezaključene temeljnice nemaju popunjeno to polje). Redni brojevi biti će popunjeni samo za knjiženja od 2016. godine nadalje.

Prikaz Rednog broja stavke glavne knjige omogućen je na detaljima stavke glavne knjige (bilo da ulazite preko temeljnice, pretraživanja glavne knjige ili prikaza knjiženja dokumenta) i u prvoj koloni na izvještaju Dnevnik knjiženja.

3. Obrazac za nenaplaćena potraživanja (OPZ-STAT-1)

Od veljače 2016. nastupa obveza elektronička predaje OPZ-STAT-1 obrasca kojim se prijavljuju nenaplaćena potraživanja.
Ovu doradu podržat ćemo s narednom podverzijom FinAcc-a u idućim tjednima te vas na vrijeme obavijestiti o načinu provedbe.

4. Prelazak na propisani jedinstveni kontni plan

Novim Zakonom o računovodstvu, predviđena je i obavezna primjena jedinstvenog kontnog plana, ali ova je odredba odgođena Uredbom do 01.01.2017. godine. Uredbom je propisana obveza odgovarajućih tijela da do 30.06.2016. donesu novi kontni plan, kako bi se poduzetnici mogli na vrijeme pripremiti za promjenu.

Pratit ćemo sve objave na ovu temu te vas na vrijeme obavijestiti o načinu prelaska na novi kontni plan u FinAcc-u.

5. Nova struktura Poreznog izvještaja (Bilanca i RDiG)

Nova struktura Poreznog izvještaja (Bilanca i RDiG) je propisana Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN96/15), no odgodom primjene jedinstvenog kontnog plana odgođena je i primjena nove strukture Poreznog izvještaja.

Nakon objave jedinstvenog kontnog plana i akata koji će propisati veze između tog kontnog plan i pozicija Poreznog izvještaja, na vrijeme ćemo vas obavijestiti o njegovoj implementaciji u FinAcc-u.

 

Vezani linkovi: