FinAcc verzija 3.3.0.

Uvodna rečenica

1. SEPA format za slanje isplata na internet bankarstva

2. Slanje PDV obrazaca elektroničkim putem na Poreznu upravu

Vezani linkovi: