FinAcc verzija 3.3.1.

Ovaj put nemamo nekih zakonom propisanih izmjena na prelazu godina u FinAccu (ali zato imamo u Obračunu plaća) pa u ovoj verziji donosimo nekoliko poboljšanja i izmjenama koje će vam vjerujemo pomoći u radu.

Putni nalozi

Doradili smo naš modul obračuna putnih naloga s integracijom na “self-service” obračun troškova putnog naloga u HR Portal produktu, ali i s dodacima koji će vam koristiti ako koristitie samostalan obračun putnog naloga u FinAcc-u.

Umanjenje dnevnica za 30%, 60%, 80%..


U 2016. godini zakon je propisao točne postotke za koje morate umanjiti iznos dnevnice djelatniku ako mu tvrtka osigurava prehranu na putu. 

Za tuzemne putne naloge to iznosi:

Pod jedan obrok smatra se ručak ili večera (doručak ne zahtijeva umanjenje iznosa dnevnice). Dva obroka su onda ručak i večera. Obroci mogu biti iskazani na hotelskom računu, u obliku reprezentacije (račun iz restorana) ili kao npr. dio kotizacije konferencije.

Za inozemne putne naloge zakon je nažalost nejasan pa ovisno o tome kojeg savjetnika pitate, dobit ćete jedno od ova dva tumačenje:

Na formi stavaka putnog naloga sada pored ikone škara (koje “režu” iznos dnevnice) nalazi se i polje za unos postotka pa tamo upišete u kojem postotku želite umanjiti iznos dnevnice djelatniku.

Izračun broja dnevnica kod prolaska više država u istom danu


Ovaj novitet će vam pomoći imate slučaj složenog izračuna dnevnica, npr. djelatnik je u istom danu prošao vozilom kroz četiri države, a ni u jednoj nije proveo više od 8 sati da ostvari pravo na pola dnevnice u toj državi. U tom slučaju prvo upisujete četiri stavke dnevnica s točnim vremenima prelaska granica i program računa broj dnevnica za svaku stavku neovisno. Kada upišete sve stavke vezane za dnevnice, klikom na “Usklada dnevnica” program provjerava kompletno trajanje puta (od prvog polaska do zadnjeg povratka na stavkama dnevnica) te usklađuje ukupni broj dnevnica i eventualnu razliku pripisuje polazišnoj državi i njenoj dnevnici (što je najčešće domicilna dnevnica).

Automatsko postavljanje JOPPD šifri na stavke putnog naloga


Na svakoj stavci putnog naloga možete definirati dvije JOPPD šifre koje se kasnije koriste kod pripreme JOPPD obrasca iz obračunatih putnih naloga. Sada će vam program automatski postavljati te JOPPD šifre (ako ih vi ne postavite drukčije) na način:

Iznos akontacije za zaglavlju putnog naloga


Na zaglavlju putnog naloga i na njegovom ispisu sada je u posebnom polju vidljiv iznos akontacije po putnom nalogu u valuti u kojoj se isplaćuje, to je iznos odobren u zahtjevu za putni nalog (ako koristite HR Portal), ali može se upisati ili promijeniti i kroz FinAcc.

Priprema SEPA naloga za plaćanje

S ovom verzijom omogućen vam je ispis SEPA naloga za plaćanje. Namjena ovog noviteta je da potpisniku naloga u tvrtki možete dati na uvid od čega se sastoji pripremljeni SEPA XML nalog i prije nego taj nalog učitate u Internet bankarstvo.

Do ispisa ranije pripremljenih SEPA naloga možete doći desnim klikom na formi Internet bankarstva i odabirom opcije SEPA ispis datoteke HTML.

Ako želite da vam zajedno s pripremom SEPA XML datoteke program automatski generira i otvara HTML datoteku za ispis, potrebno je uključiti opciju PrintSEPA (ili kontaktirajte našu podršku ako niste do sada sami uključivali FinAcc opcije).

Blagajničko poslovanje – storna uplatnica/isplatnica iz prijašnjih blagajničkih dnevnika

Postavljena je izmjena u načinu rada blagajničkog poslovanja vezano uz postupak storniranja uplatnica i isplatnica. Ako stornirate uplatnicu ili isplatnicu iz nekog zatvorenog blagajničkog dnevnika te za datum storna odaberete današnji datum (ili neki datum iz perioda aktualnog blagajničkog dnevnika), taj storno će sada ući u aktualni blagajnički dnevnik te neće utjecati na ranije zatvoreni dnevnik.