FinAcc verzija 3.3.3.

Izmjene na formi za pripremu plaćanja prema Internet bankarstvu

u verziji FinAcc 3.3.3. implementirane su izmjene na formi za pripremu plaćanja (označeno na slici):

  1. Uveden je dodatni filter prikazanog razdoblja koji inicijalnio prikazuje period od mjesec dana. Odabrani period vidljiv je i u naslovu te forme.
  2. Priprema SEPA plaćanja – dodana su upozorenja ako nisu ispravno popunjeni obavezni podaci (mjesto sjedišta dobavljača i poziv na broj) te je omogućena izmjena podataka na ovoj formi. Svi podaci u tablici koji su na bijeloj pozadini mogu se sada promijeniti na ovoj formi (siva polja ne mogu zbog sigurnosti). Izmjena je omogućena na način da se 2x pojedinačno klikne na to polje u tablici, nakon toga program prebaci to polje u mod za izmjenu. Znači ako vam npr. poziv na broj sadrži neke znakove koje banke ne dopuštaju, sada će vas program upozoriti prije pripreme SEPA datoteke, a korekciju poziva na broj možete obaviti na ovoj formi, bez potrebe da “vraćate na promjenu” tu isplatu.
  3. Promijenjen je način označavanja više zapisa za pripremu datoteke. Više nema kvačica s kojima ste ranije označavali zapise u tablici, sada plava boja pozadine označava odabrane zapise. Možete i dalje koristiti “Označi sve” kao i do sada, ali možete i pojedinačno označavati više zapisa u tablici korištenjem tipki CTRL i SHIFT na standardni Windows način, kao u npr. Excelu.
  4. Vezan uz prethodnu točku označavanja više zapisa, sada opcija “Vrati na promjenu” funkcionira za sve odabrane zapise, tako da u jednom koraku možete na promjenu vratiti veći broj zapisa.