Grupa konta na Saldo listi

 • Opcija upisa grupe konta na Saldo listi kupaca – osim pojedinačnog konta na izvještajima je sada moguće dobiti ispis svih kupaca po grupama konta. U opcije izvještaja dodano je novo polje Grupa konta (nalazi se ispod odabira konta). Primjerice, ako se u to polje upiše „12“ te istovremeno polje Konto ostavi prazno, izvještaj će prikazati sve kupce s oba konta – 120 domaći kupci te 121 inozemni kupci.