HR Portal verzija 4.2 / 2018

Verzija 4.2. HR Portala donosi brojne novitete koje smo pobrojali u nastavku

Definicija odobravatelja u vremenskom periodu (za zamjenu odobravatelja)

Ako vam osoba koja odobrava odlazi na duže odsustvo (npr. na godišnji odmor od 14 dana), sada možete na jednostavan način definirati njegovu zamjenu koja će odobravati zahtjeve samo u periodu odsustva. Kod postavljanja prava na odobravanje sada su prisutne datumske kolone OD i DO, ako su te kolone prazne znači da odobravatelj nema vremenskog ograničenja u kojem periodu odobrava zahtjeve tog odjela. Ako postavite datume tada će tom odobravatelju dolaziti zahtjevi za odobravanje samo u definiranom periodu.

Izmjena routinga odobravanja zahtjeva u postupku

Imate li slučajeva da je zahtjev poslan na odobravanje, odobravatelj je odsutan, a zahtjev je potrebno hitno odobriti? U takvim slučajevima sada HR Administrator može reagirati na način da promjeni “routing” (ili pravila odobravanja) samo za jedan zahtjev, odnosno da taj zahtjev preusmjeri nekom drugom odobravatelju koji je prisutan. Tu mogućnost HR Administrator ima ulaskom u detalje zahtjeva i klikom na novu opciju “promjena routinga”.

Mogućnost objave platnih lista za korisnike koji nemaju integriran obračun plaća

Ovo je opcija za tvrtke koje nemaju MIT obračun plaća (ili neki drugi obračun plaća integriran s HR Portalom), a htjeli bi distribuirati platne liste preko HR Portala. Sada je mogući ručno podizanje (upload) platnih lista na HR Portal, to obavlja HR Administrator.

Mogućnost evidencija i odobravanje troškova loko vožnje i gotovinskih troškova djelatnika

Uveden su novi tipovi zahtjeva “loko vožnja” i “materijalni troškovi” preko kojih djelatnik može na odobravanje poslati izvještaj o loko vožnji i materijalnim troškovima (takozvani Expense report). Za uvođenje ovih novih tipova zahtjeva molim vas da nas kontaktirate (novi tipovi zahtjeva nisu automatski dostupni po instalaciji verzije nego se moraju implementirati).

Izvještaji – ERV integracija – pregled prijava i pregled odsustava

Kroz HR Portal sučelje sada je moguće dobiti uvid u detaljne preglede prijava i odjava u Evidenciji radnog vremena. Pregled odsustava prikazuje sve odsutne djelatnike na odabrani dan, pregled sumira odobrene zahtjeve za odsustvom i bolovanja upisana kroz Evidenciju radnog vremena.

Izvještaji – Kadrovski pregled

HR Administratori kroz ovaj pregled mogu pretraživati, analizirati i izvesti u Excel sve kadrovske podatke djelatnika, trenutno stanje ili stanje na neki datum u prošlosti.

Izvještaji – Pregled pristupa oglasnoj ploči

HR Portal bilježi svaki pristup dokumentima oglasne ploče. Na ovom izvještaju HR Administrator može pregledati povijest pristupa djelatnika svakom dokumentu oglasne ploče.

Ostale izmjene