HR Portal verzija 4.3 / 2019

Verzija 4.3. HR Portala donosi brojne novitete koje smo popisali u nastavku.

Ova lista sažeto predstavlja novitete, pojedine točke implementiraju se kod svakog korisnika ovisno o njegovim potrebama i zahtjevima.

Kadrovska evidencija

Kadrovska evidencija (upis novog zaposlenika i promjena kadrovskih podataka) do sada se obavljala preko sučelja windows aplikacije Obračuna plaća i Kadrovske, sada se te operacije mogu obavljati bez napuštanja HR Portal web sučelja, modul novi kadrovske evidencije za HR Administratora dostupan je na meniju Alati.

Alat za upis kolektivnog godišnjeg odmora

Za upis kolektivnog godišnjeg odmora za cijelu organizaciju ili dio odjela ranije ste mogli koristiti Periodički upis u modulu Evidencije radnog vremena, tako upisani godišnji odmor se po završetku mjeseca prikazivao u obračun iskorištenih dana, ali nije bio odmah vidljiv u tablici godišnjih odmora na detaljima svakog zaposlenika. S novom verzijom omogućen je alat u kojem odabirete cijelu organizaciju ili dio zaposlenika te im generirate kolektivnih godišnji odmor. Ovakav godišnji odmor ne prolazi kroz sustav odobravanja, ali je odmah vidljiv zaposleniku kao pojedinačni zapisu u njegovoj tablici godišnjeg odmora u HR Portalu.

Mobilno sučelje za zahtjeve i odobravanje

Najviše korištene opcije HR Portala, postavljanje i odobravanje zahtjeva, sada je dostupno kroz sučelje prilagođeno za mobilni pristup. Ako otvorite HR Portal s mobilnog telefona, sučelje se će prilagoditi u format pogodan za taj tip pristupa.

Brza definicija privremena zamjene odobravatelja

Kod definicije privremene (vremenski ograničene) zamjene, za slučajeve kada vam je odobravatelj nadležan nad više organizacijskih jedinica, morali ste ranije zamjenu definirati za svaku organizacijsku jedinicu. S novom verzijom jednostavno definirate zamjenu i period, a sustav će automatski to postaviti na sve organizacijske jedinici nad kojima je originalni odobravatelj nadležan.

Alat za otpis godišnjeg odmora (neiskorišteno do 30.6.)

Godišnji odmor iz prethodne godine koji se ne iskoristi do 30.6. se otpisuje (osim u posebnim slučajevima, ako zaposlenik ima to različito definirano u svom ugovoru o radu ili kod nekih slučajeva bolovanja). Za kontrolu tog procesa sada vam je na raspolaganju novi alat koji prikazuje sav godišnji iz prethodne godine koji nije iskorišten da 30.6. te nudi mogućnost automatskog otpisa.

Kontrola neprekinutog korištenja dva tjedna godišnjeg odmora

Kontrola obveze da svaki zaposlenik koristi minimalno dva tjedna godišnjeg odmora “u komadu” do sada nije bila jednostavna za HR Administratora zbog povezanih korištenja s npr. kolektivnim godišnjim, u tim slučajevima potrebno je zbrojiti dva ili više zahtjeva za korištenje godišnjeg odmora ako između njih nema radnih dana. Novi izvještaj omogućuje kontrolu broja dana neprekinutog korištenja GO na način da zbraja takve povezane zahtjeve i signalizira ako zaposlenik nema potrebna dva tjedna neprekinutog korištenja godišnjeg odmora.

Korisnička rola “Administrator kontakata zaposlenika”

Ako u HR Portalu vodite interni imenik kontakata zaposlenika (mobilni telefoni, fiksni telefoni, interni VPN brojevi, brojevi soba itd..) sada možete nekom korisniku delegirati rolu “Administratora kontakta” – tada će moći održavati tu bazu kontakta, bez da ima uvida u ostale podatke zaposlenika.

Generiranje ugovora o radu i ostalih potvrda na osnovu Word predloška

Kroz HR Portal omogućeno je HR Administratoru da generira razne dokumente i potvrde u MS Word formatu na osnovu pripremljenih predložaka koji se pune podacima iz kadrovske. Generiranje tih dokumenata je omogućeno za jednog ili više zaposlenika istovremeno.

Podsjetnici

U ovoj verziji omogućena je definicija “proizvoljnih podsjetnika” u HR Portalu – na taj način HR AdministratorI mogu u kalendaru defininirati da ih aplikacija podsjeća (šalje automatske emailove) za željene akcije.