Knjiženje s pripremom više dokumenata

Omogućeno je Ručno knjiženje s pripremom za više od jednog dokumenta. Do sada je bilo moguće knjižiti samo jedan dokument, a sada se može selektirati više dokumenata i kliknuti na “Ručno knjiženje s pripremom”. Ulaskom u detalje stavke možete izvršiti promijenu na kontu, iznosu ili dodati/ukloniti stavku.