Konto na dobavljaču

Postavljanje konta knjiženja na razini svakog dobavljača ovisno o tome je li dobavljač u sustavu PDV-a. Konta za svakog dobavljača mogu se postaviti u Alati – Konta po partnerima (pod Tip je potrebno odabrati Dobavljač). Kod upisa ulaznog računa ta će se konta povući na račun, s time da se mogu naknadno promijeniti na računu.