MIT Osnovna sredstva

Jednostavno i brzo praćenje osnovnih sredstava!

Naš program omogućuje praćenje osnovnih sredstava prema lokacijama i organizacijskim jedinicama i izračun amortizacije. Moguće je evidentirati i zaduženja osnovnih sredstava po zaposlenicima

Sama evidencija prema lokacijama i organizacijskim jedinicama omogućuje transparentno praćenje osnovnih sredstava unutar tvrtke, kao i uvid u trenutnu odnosno amortiziranu vrijednost osnovnog sredstva. Svaki unos osnovnog sredstva zapisuje se i u knjigu osnovnih sredstava.

Uz prethodno definirane amortizacijske grupe, obračunava se amortizacija za određeno razdoblje (mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje), ovisno o potrebama tvrtke. Prilikom obračuna amortizacije uzimaju se u obzir naknadna povećanja ili smanjenja nabavne vrijednosti osnovnog sredstva. Omogućeno je praćenje i arhiviranje periodičnih obračuna amortizacije, kao i amortizacija za otpisana sredstva.

Modul sadrži i niz rekapitulacija koje se mogu ispisati po različitim kriterijima (po kontima nabave, kontima ispraka vrijednosti osnovnog sredstva) i knjigu osnovnih sredstava. Moguće je ispisati zapisnike (uporaba, likvidacija) i liste za provođenje inventure.

Modul za praćenje osnovnih sredstava je integriran s financijskim modulom (MIT FinAcc), pa su knjiženja nabave, obračuna amortizacije i likvidacije automatizirana.

 

Vezani linkovi:
Prednosti MIT BMS ERP-a