MIT Prosale – Proizvodnja

Imate li točan izračun ukupnih troškova za svaki vaš proizvod odnosno radni nalog?
Praćenje svih troškova radnog naloga (vrijeme rada, repromaterijal, nesukladni proizvodi, putni nalozi, kooperanti, potrošni materijal itd..) može se uspostaviti jednostavnije nego što mislite.

Znate li na kojim projektima ste na gubitku i zašto?
Donosite li poslovne odluke na osnovu pokazatelja uspješnosti svakog dosadašnjeg proizvodnog projekta?

Proizvodnja je modul u okviru MIT ProSale sustava namijenjen firmama za automatizaciju i praćenje proizvodnog procesa od skladišta repromaterijala do gotovih proizvoda.

Proizvodnja se prati po projektima i radnim nalozima.

 

Modul sadrži sljedeće funkcionalnosti:

Svi proizvodni i projektni procesi integrirani su s pripadajućim automatskim knjiženjima u glavnoj knjizi računovodstvenog modula MIT FinAcc.