MITeSigner – elektronički potpis

MITeSigner je aplikacija za jednostavno elektroničko potpisivanje dokumenata pomoću digitalnih certifikata koje u RH izdaje FINA. MITeSigner usklađen je sa Zakonom o elektroničkom potpisu RH.

Elektroničko potpisivanje se vrši korištenjem FINA digitalnih certifikata sigurnosno pohranjenih na serveru (elektronički potpis koji identificira organizaciju ili aplikaciju) ili korištenjem osobnih certifikata smještenim na smart karticama (elektronički potpis koji identificira potpisnika – osobu unutar firme ovlaštenu za potpisivanje pojedine vrste dokumenta).

Glavne funkcionalnosti MITeSignera:

MITeSigner je zasebna aplikacija za automatizaciju elektroničkog potpisivanja i može se implementirati zajedno uz bilo koji poslovni softver drugog proizvođača. MIT poslovni sustavi poput MIT BMS-a već imaju sadržan modul za elektronički potpis.

Od 1. kolovoza 2011. u RH regulirano je i elektroničko slanje računa sa elektroničkim potpisom kao osnovnim preduvjetom tog procesa.