Obračun plaća – nova aplikacija

Novi obračun plaća donosi novo pregledno i intuitivno sučelje na web tehnologiji, na istoj platformi kao i HR Portal – uz isti prokušani “sustav obračuna” kojeg koristite dugi niz godina.

Kod migracije na novi obračun plaća svi podaci zaposlenika i arhive obračuna dostupni su u novom sučelju.

Sve funkcionalnosti Windows verzije obračuna plaća koju koristite dostupne su i u novom web sučelju obračuna.

U nastavku smo popisali neka poboljšanja koje donosi novo sučelje u odnosu na prijašnju aplikaciju: