Obrazac OPZ-STAT-1

S propisom definiranim u prošlogodišnjem Pravilniku sve tvrtke obveznici PDV-a od 2016. godine imaju obvezu kvartalne dostave statističkog izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. Taj dokument naziva se Obrazac OPZ-STAT-1.
Prvi obrazac morate predati do 20. veljače 2016. godine. U tom prvom obrascu morate poslati sve račune koje ste izdali kupcima s valutom plaćanja najkasnije 31.12.2015. godine, a kupci vam nisu platili do 31.1.2016. godine. Šalje se dakle stanje tih računa na 31.1., bez uključenih uplata i povezivanja u veljači. U obrascu se ne šalju nenaplaćeni računi stariji od 6 godina, kao ni odobrenja dana kupcima (računi s negativnim ukupnim iznosom).

 

Pretpostavka je da će Porezna uprava iz tih podataka podizati javni registar s informacijama o dugu i prosječnoj dinamici plaćanje svakog subjekta u RH.

 

Kasnije u 2016. godini obveznici PDV-a statistička izvješća dostavljat će Poreznoj upravi elektroničkim putem u sljedećim rokovima:

  1. do 20. svibnja za račune s valutom do 31. ožujka, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja,
  2. do 20. kolovoza za račune s valutom do 30. lipnja, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja,
  3. do 20. studenoga za račune s valutomn 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
  4. pa onda opet u veljači 2017. godine..

 

Da bi iz MIT FinAcc pripremili OPZ-STAT-1 obrazac morate:

  1. Povezati sve uplate s računima na koje se odnose gdje je to moguće (u obrascu nije predviđeno slanje nepovezanih uplata)
  2. Imati verziju FinAcc-a 3.2.0 SP10 koja sadrži generiranje obrasca
  3. Pripremiti podatke za obrazac na način opisan u narednom poglavlju
  4. Provjeriti iznose i sadržaj obrasca te pripremiti XML datoteku koju nakon toga učitavate u sustav Porezne uprave (na sličan način kao i JOPPD obrazac)

Upis podataka za slanje obrasca

Prije prvog slanja obrasca mora popuniti matične podatke za slanje obrasca. To se upisuje na izborniku Alati > Obrazac OPZ STAT > Podaci za OPZ STAT.

Dio podataka program sam popuni, preostale podatke potrebno je upisati prije prvog slanja. Ako se podaci ne mijenjaju tada ih nije potrebno iznova upisivati kod budućih priprema obrasca.

Napomena: svi podaci moraju biti popunjeni, telefoni i faksovi moraju biti u formatu +385 i bez praznina. Znamo da nemaju sve tvrtke broj faksa, ali ovo je restrikcija koju je postavila Porezna uprava kod zaprimanja obrasca, barem u testnoj fazi slanja obrasca kada smo mi razvijali sustav. Ako nemate broj faksa, predlažemo da na to mjesto upišete broj telefona.

Priprema podataka za obrazac

Ulaskom u Alati > Obrazac OPZ STAT > Obrazac OPZ STAT otvara vam se forma za pripremu, kontrolu i slanje obrasca.

U prvom polju na formu odabirete mjesec i godinu za koji šaljete obrazac. Kod prvog slanja to treba biti 01.2016. Program vam informativno prikazuje dva datuma koji će se koristiti za pripremu podataka: zadnji datum računa i otvorene stavke na dan.

Klikom na Pripremi podatke program će u tabličnom prikazu pripremiti račune za slanje na obrazac. Nazivi kolona u tablici odgovaraju nazivu polja u OPZ-STAT-1 obrascu (K1, K2 itd…), a detaljnije su pojašnjeni u dokumentu Porezne uprave.

Kontrola podataka koji se šalju s obrascem

Za kontrolu podataka predlažemo usporedbu s izvještajem otvorenih stavaka. Da bi dobili izvještaj koji je usporediv s obrascem potrebno je postaviti parametre na ovakav način (na slici je primjer za prvo slanje obrasca u veljači 2016. godine.).

Da bi ovaj izvještaj otvorenih stavaka mogli usporediti s podacima za slanje u OPZ-STAT-1 bilo bi potrebno iz otvorenih stavaka ukloniti račune starije od 6. godina i odobrenja (koji se ne šalju u obrazac). Da vam olakšamo provjeru, na tabličnom pregledu podataka za obrazac omogućili smo prikaz otvorenih računa koji se ne šalju i svih računa. Nakon što odaberete opciju „Prikaz svih računa“, tada možete ukupnu sumu na tablici usporediti s otvorenim stavkama.

Izmjena podataka koji se šalju u OPZ-STAT-1 obrazac

Pripremljene podatke za obrazac možete mijenjati na dva načina

  1. Ako neki račun (ili više njih) ne želite poslati u obrascu potrebno je označiti te zapise i odabrati opciju „Ukloni sa slanja“. Nakon toga ti računi prijeći će u kategoriju računa koji se „Ne šalju u obrazac“.
  2. Ako neki račun (ili više njih) želite prebaciti u sumarnu kategoriju III u obrascu (zadnja dva polja obrasca) to možete preko opcije „Prebaci na kategoriju III“

Slanje obrasca preko XML datoteke

Nakon što se pripreme podaci, može se izraditi obrazac za slanje u obliku XML datoteke.

Klikom na XML program će izraditi datoteku i pitati vas u koji direktorij da ju snimi. Nakon toga potrebno se spojiti na E-poreznu i povući obrazac na način kako se povlače i ostali obrasci (JOPPD, Obračun Plaće…)

Ostale informacije