Općenito o Business Intelligence sustavima

Business Intelligence (BI, poslovna inteligencija) je pojam koji objedinjuje skup metodologija (Data Warehousing, Data Mining, OLAP) i softverskih alata kojima se omogućuje korištenje podataka iz različitih skladišta podataka (Data Warehouse) i njihovo pretvaranje u informaciju potrebnu za donošenje poslovnih odluka.

 

Sustav poslovne inteligencije je takav sustav koji pohranjuje informacije i znanje o konkurenciji, kupcima, dobavljačima i procesima neke organizacije. On omogućuje poslovno pregovaranje i brojčano argumentirani nastup prema kupcima i poslovnim partnerima, kvalitetno operativno planiranje, praćenje ponašanja naše konkurencije, promatranje pojedinih tržišnih segmenata, te predviđanje budućih pojava. Isto tako, kroz sustav poslovne inteligencije bolje razumijemo kupce i poslovne partnere, te prepoznajemo što ih potiče na određeno ponašanje.

 

Takvi sustavi se intenzivno počinju razvijati kada su poduzeća automatizirala svoje poslovne procese, odnosno implementirala različite transakcijske sustave, koji su se vrlo brzo pokazali kao generatori velikih količina podataka. Sa čisto tehničke strane, poslovna inteligencija je proces unutar kojeg se sirovi podaci oblikuju u strukturno i vizualno prihvatljive informacije. Takve informacije se zatim analiziraju, eventualno interpretiraju putem trendova i ključnih pokazatelja poslovanja (Key Performance Indicators, KPI), i u toj formi koriste u procesu odlučivanja.

 

BI unaprjeđuje tradicionalan način izvještavanja sljedećim karakteristikama:


Business Intelligence je pojam koji je postao kritičan za poslovanje bilo koje tvrtke. Ako osobe koje donose važne poslovne odluke raspolažu sa pravim informacijama, tada postaju znatno učinkovitije. Projekti uvođenja poslovne inteligencije uspijevaju zbog vrlo jasnih, ali i dohvatljivih ciljeva, poslovne kulture koja je spremna prihvatiti promjene, vodstva tvrtki koje krasi vizionarstvo, te snalažljivih zaposlenika koji su u stanju iskoristiti svu korist koja iz njih proizlazi.