Osnovna sredstva verzija 5.0.

Novosti u verziji


Korisnik mora rad u 2023. godini započeti na stanjima analitičkih evidencija koje su konvertirane u euro, a istovremeno mora kompletnu arhivu poslovanja za prethodne periode imati dostupnu u kunama (analitičke evidencije koje su podloga za knjiženja u glavnoj knjizi). Također, korisnik knjigovodstveno 2022. godinu završava u kunama do zakonskog roka koji je u proljeće 2023. godine te završno stanje osnovnih sredstava konvertirano u eure prenosi u 2023. godinu.


Zbog takvih zahtjeva potrebno je krajem 2022. ili početkom 2023. godine odvojiti postojeće podatke u zasebnu instalaciju Osnovnih sredstava (dalje u tekstu ova instalacija nazivat će se arhiva), dok će rad u 2023. godini započeti u novoj instalaciji i s početnim stanjima svih evidencija koje su konvertirane u eure. Nakon provedenog tehničkog postupka odvajanja instalacija, korisnik će prilikom ulaska u Osnovna sredstva odabirati ulazi li u primarnu instalaciju (koja prati amortizacije u eurima) ili u arhivsku instalaciju s kompletnom povijesti prethodnih godina koje su vođene u kunama. Nakon odvajanja instalacije korisnik nastavlja rad u arhivskoj instalaciji za dokumente iz 2022. godinu te nakon što je završio s obračunima amortizacije za 2022. godinu prebacuje početna stanja konvertirana u eure u 2023. godinu.


Te dvije instalacije (eurska i arhivska kunska) bit će povezane tako da se početna stanja osnovnih sredstava prebacuju konverzijom u eure na korisničku akciju. Instalacija u eurima kreće kao prazna instalacija s popunjenim matičnim podacima (organizacijske jedinice, kontni plan itd.).