Priprema knjige ulaznih računa u XML formatu za ePoreznu

U FinAcc verziji 3.3.1. SP1 podržana je priprema knjige ulaznih računa u formatu kakav je propisala ePorezna.

Poziv forme za pripremu knjige ulaznih računa za ePoreznu nalazi se u modulu za Obračunu porez. Potrebno je prvo otvoriti obračun poreza za mjesec koji se obračunava pa nakon toga s njega pozvati pripremu knjige ulaznih računa za ePoreznu.

Uvod – upis općih podataka tvrtke

Za slanje Knjige Ura u .xml formatu potrebno je prvo upisati osnovne podatke tvrtke koje su potrebne za slanje. U izborniku Alati, u formi „Obrasci za ePoreznu“ se nalaze „Podaci za ePorezna obrasce“ gdje se (osim podataka koji su ranije korišteni za pripremu OPZ-STAT obrasca) upisuje i NKD oznaka (šifra tvrtke u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – šifra s četiri brojčane znamenke) te područje djelatnosti (slovo uz NKD oznaku).

Način pripreme podataka

Nakon što su svi ulazni računi zaključeni i generiran Obračun poreza, potrebno je pripremiti podatke za slanje Knjige ulaznih računa na ePoreznu.
Nova ikona “Knjiga URA XML” nalazi se u formi „Obračuna poreza“ u donjoj alatnoj traci.

Klikom na ikonu „Knjiga URA XML“ otvara se forma za prikaz i kontrolu podataka koji ulaze u Knjigu ulaznih računa za slanje u obrazac ePorezne. Potrebno je kliknuti na „Pripremi podatke“ kako bi se prikazali svi ulazni računi za period u kojem se obračunava porez.

Provjera – usporedba s obračunom poreza

Podaci koji se šalju na ePoreznu mogu se provjeriti (usporediti) s obračunom poreza. Jedini kriterij za usporedbu je ukupan iznos pretporeza, jer po definiciji ePorezne u ovaj obrazac ne ulazi neoporeziva osnovica pa zbog toga nije moguće usporediti iznose osnovice i ukupne iznose ulaznih računa.
U obračunu poreza ukupni iznosi pretporeza za PDV 5, PDV 13 i PDV 25 moraju odgovarati kolonama R13 (PDV 5%), R15 (PDV13%) i R17 (PDV25%) u „Knjizi URA XML“ .
Svaki ulazni račun mora imati upisanog partnera s ispravnim OIB-om poreznog obveznika, te kolona R6 treba biti popunjena s brojem 1, što znači da se radi o domaćem dobavljaču s valjanim OIB-om.
Za račune koji nemaju upisan ispravan OIB moguće ga je upisati u samoj formi za slanje „Knjige URA XML“ dvostrukim klikom na naziv partnera, adresu ili OIB. Nakon što popunite podatke koji nedostaju na partneru, popunite ih i u Matičnim podacima partnera za idući obračun poreza.

Slanje u XML formatu

Kada je knjiga provjerena i svi podaci su ispravni, klikom na „XML“ kreira se datoteka koju trebate spremiti na računalo i učitati na ePoreznu kao što učitavate i druge datoteke na tom servisu.