mPro verzije – novosti

Verzija 5.0. – 01.12.2022.


Fakturiranje usluga ili robe koji su isporučeni u 2022. godini, a račun se izrađuje u 2023. godini

Preporuka je da sve događaje iz 2022. godine, koji moraju ući u prihode i porez 2022. godine, fakturirate prije kraja 2022. godine, vjerujemo da je većina korisnika na taj način i završila fakturiranje 2022. godine prije 1.1.2023. godine. Ipak, ponekad postoje isporuke za koje se može utvrditi stanje tek nakon 1.1.2023. pa je kod takvih događaja nužna mogućnost izrade računa nakon 1.1.2023. godine za događaj isporučen u 2022. godini. Ova poslovni događaj možete izvesti na dva načina:

1) Račun u kunama s datumom 31.12. možete izraditi u instalaciji kunske arhive i nakon 1.1.2023. godine – kod izrade računa potrebno je sve datume (osim valute plaćanja) vratite u 2022. godinu. Na ispisu ovog računa neće biti nikakve oznake da je račun izrađen nakon 1.1.2023. godine. Ovo je jednostavni način koji ne zahtjeva nikakve dodatne komplikacije, podržano je redovno automatsko knjiženje u glavnu knjigu 2022. godine te prijenos otvorenih stavaka konvertiranih u eure u 2023. godinu.

2) Račun izdan u eurima, izrađen u 2023. godini, za isporuku koja je obavljena u 2022. godini, moguće je provesti uz neke dodatne komplikacije.
Takav račun izrađujete u eurskoj instalaciji, datum računa mora biti u 2023. godini, a datum isporuke u 2022. godini. Sve iznose na računu upisujete u eurima.
Ako se koristili ovakav način fakturiranja u eurima za događaje iz 2022. godine, molim vas da po završetku svih ovakvih računa dignete zahtjev na MIT portalu za podršku s listom tih računa pa će ih naša podrška konvertirati u kune te transferirati na potrebne pozicije u kunskoj arhivi u kojoj se završava 2022. godina (knjiga izlaznih računa, obračun PDV-a, knjiženje). Ovaj transfer je potrebno provesti prije obračuna poreza za mjesec prosinac te prije prijenos analitike kupaca u eursku instalaciju.

Verzija 4.0. – 20.8.2022.


U ovoj verziji omogućen je dualni prikaz ukupnog iznosa (konverzija u eure) na ispisu izlaznog računa sukladno obavezi pripreme za ulazak u eurozonu.

Verzija 3.5. – 21.9.2021.