Upute za migraciju početnih stanja kupaca i dobavljača u eure

Za provedbu migracije potrebno je da imate minimalno verziju 5.1.0 SP1 FinAcc-a. Ako na početnom ekranu FinAcc imate neku raniju verziju (koja počinje s 5.0) tada molim vas da povučete zadnju verziju sa standardnog linka kojeg koristite za instalaciju ili kontaktirate našu podršku ako vam se verzija automatski distribuira sa servera.

Ako imate otvorenih stavaka na inozemnim kupcima i dobavljačima, prije migracije otvorenih stavaka preporuka je da u kunskoj arhivi svedete te otvorene stavke na tečaj HNB-a od 31.12.2022. (koji je jednak konverzijskom tečaju). Uputu za svođenje otvorenih računa na tečaj 31.12. prikazane su pod novostima verzije 5.0.

Migracija se obavlja u novom alatu do kojeg dolazite preko izbornika: Alati –> Migracija početnih stanja u eure:

Predviđeno je da se prijenos početnih stanja analitike kupaca i dobavljača pokreće posebno za svaki analitički konto. Prema tome, prvo je potrebno odabrati konto:

Napomena: ako vam je lista konta prazna tada ili niste povukli kontni plan u 2023. godinu ili vam konta nemaju oznaku “Analitički” – oboje rješavate na Glavna knjiga – kontni plan, što je objašnjeno u nastavku.

Otvorit će se lista analitičkih konta:

Potrebno je provjeriti da li se ovdje nalaze sva konta koja se prate analitički i ako neki slučajno nedostaje, potrebno je vratiti se u kontni plan i označiti ga:

Nakon odabira analitičkog konta, prvo slijedi Provjera:

Provjera prijenosa obavlja se usporedbom s kunskom arhivom, izvještaj otvorenih stavaka, kojeg povlačite s ovakvim parametrima:

Nakon provjere radi se prijenos:

Postupak se ponavlja za sva analitička konta.

Rezultate prijenosa možete provjeriti na kartici „Pregled prijenosa“:

Provjerite da li su se prenijeli svi dokumenti za svaki konto. Problem će vam eventualno predstaviti uplate s kontom na klasi 2 ili isplate s kontom na klasi 1 koje nisu označene kao „Povrat sredstava“.

U tom slučaju, za takve dokumente nećete imati prijenos u Produkciju (EUR instalaciju). Tada možete obrisati prijenos na tom kontu,  ispraviti ili konto ili vrstu knjiženja na takvim dokumentima i ponovno pokrenuti prijenos:

Na kraju, kad prenesete početna stanja za sva analitička konta, provjerite da li postoje u analitici ulazni i izlazni računi bez konta i po potrebi, prenesite i njih: