Obvezni elementi računa


Primijetili smo da mnogi od naših korisnika nisu sigurni koji sve elemente mora sadržavati račun kojeg izrađuju da bi taj račun bio potpuno u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. U tome nam svima nama ne pomaži niti Zakonodavac koji u prosjeku svakih pola godine promjeni sadržaj obaveznih elemenata računa.


Read more